h

Draagvlak racecircuit Den Helder blijkt klein

20 augustus 2008

Draagvlak racecircuit Den Helder blijkt klein

De gemeenteraad van Den Helder blijkt in overgrote meerderheid sceptisch over de haalbaarheid van verplaatsing van het circuit van Zandvoort. SP-raadslid Mariska van Nijendaal: "De economische plussen wegen voor ons niet op tegen de minnen, daarom zijn wij nu geen voorstander van verplaatsing. Zelf ben ik liefhebber van autoraces en Formule-1, maar de aangeduide plek ligt middenin bewoond gebied."

Het te verwachten lawaai van een racecircuit is voor een meerderheid van de partijen doorslaggevend. Op basis van twee uitgebreide rapporten van onderzoeksbureau Peutz is gebleken dat met het toepassen van de modernste technieken en een ruime geluidsvergunning nog steeds hele woonwijken opnieuw ingrijpend moeten worden geïsoleerd. Een flink aantal huizen in het buitengebied zou waarschijnlijk gesloopt moeten worden.

Zowel SP als PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, CDA en zelfs VVD gaat dit veel te ver. De fractie van D66 en de lokale partijen KiesKees en Prins voor Behoorlijk Bestuur stonden in het begin nog voorzichtig open voor de eventuele mogelijkheden van een verplaatsing van het circuit maar verbonden daar de voorwaarde aan dat hier eerst een raadsbreed principebesluit aan ten grondslag zou liggen. Bij alle partijen leidt de eventuele aantasting van het woonklimaat en de bijkomende gevolgen voor natuur en toerisme tot ernstige twijfels.

De gemeenteraad zal eerst het uiteindelijke voorstel van de provincie Noord-Holland afwachten alvorens met haar definitieve oordeel te komen. Als reden hiervoor werd opgegeven dat dit een kwestie van politieke beleefdheid is naar de provincie. Feit blijft dat het draagvlak voor verplaatsing van het circuit van Zandvoort bitter klein is. De reden hiervoor is eenvoudig: zoals het er nu naar uitziet kunnen de plaatselijke gevolgen van geluidsoverlast niet simpelweg worden weggepoetst.

Eerder stelde de fractie van de SP in provinciale staten al schriftelijke vragen naar aanleiding van de ontstane onrust over het plan van de provincie om de mogelijke verplaatsing van het circuit uit Zandvoort naar Den Helder te onderzoeken.

U bent hier