h

Provincie moet salarissen van managers in Jeugdzorg binnen de perken houden

30 juni 2008

Provincie moet salarissen van managers in Jeugdzorg binnen de perken houden

Twee weken terug meldde het RTL dat veel managers in de Jeugdzorg erg veel verdienen. Te veel, want sommigen kwamen ruim boven de Balkenendenorm uit. Zo bijvoorbeeld, in Noord-Holland, de interim Cock Fuchs die vorig jaar is aangetrokken om Bureau Jeugdzorg op orde te brengen. Hij verdiende in zes maanden tijd 2 ton. De SP stelde in de statenvergadering van 23 juni mondelinge vragen en kreeg als antwoord: niet de provincie gaat over de salarissen maar de raad van toezicht. En dat blijkt nu niet waar: want blijkens het antwoord van minister Rouvoet op vragen uit de Kamer over de salarissen in de Jeugdzorg, ziet hij wel degelijk een taak voor de provincies weggelegd. Hij ging er, zo zei Rouvoet, bij de provincies op aandringen iets aan de salarissen te doen. De SP fractie heeft schriftelijke vragen gesteld: zie hieronder.

Amsterdam, 30 juni 2008

Aan GS te NH

Onderwerp: schriftelijke vragen

1. Medio afgelopen week heeft minister Rouvoet in antwoord op vragen uit de Kamer over de salarissen in de Jeugdzorg, gezegd dat hij er bij de provincies op aan gaat dringen ervoor te zorgen dat de Jeugdzorgsalarissen niet de pan uit rijzen. Dit antwoord van Rouvoet kwam enkele dagen na de verzekering van GS, in de Statenvergadering van 23 juni, in antwoord op mondelinge vragen van de SP over hetzelfde, dat niet de provincie de salarissen vaststelt maar de Raad van Toezicht. Ofwel, de provincie had wat dat betreft geen mogelijkheden. De opmerking van Rouvoet wijst op het tegendeel. Kunt u mij zeggen, wat het nu is?
2. Overigens, al is wellicht in theorie uw antwoord het juiste, als financier van de Jeugdzorg heeft u natuurlijk wel degelijk de mogelijkheid voorwaarden te stellen? Klopt dat, en zo nee, kunt u dat uitleggen?
3. Indien het wel mogelijk is, bent u dan bereid bij de eerstvolgende overheveling van overheidsgelden dergelijke voorwaarden, als: salaris van management en interimmanagement ten allen tijde beneden Balkenendenorm, geen excessieve afkoopsommen dan wel vertrekbonussen etc. te stellen? Zo nee, waarom niet?

SP- fractie

U bent hier