h

Nieuws uit 2016

25 mei 2016

Steun oproep raden in De Kop voor beter OV

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Negen gemeenteraden in Noord-Holland Noord hebben de afgelopen maanden moties aangenomen waarin zij de provincie oproepen het busvervoer te verbeteren in plaats van te verslechteren. Maar PvdA, VVD, D66 en CDA in provinciale staten trekken zich daar niks van aan.  Afgelopen maandag stemden zij tegen een motie van de SP die voorstelde de oproep van de negen gemeenteraden serieus te nemen. SP-statenlid Marnix Bruggeman: "Ook raadsleden van PvdA, VVD, D66 en CDA hebben in hun gemeenten massaal voorgestemd. Onbegrijpelijk dat hun partijgenoten in provinciale staten hun nu dan niet willen ondersteunen." Dezelfde statenleden stemden ook tegen een SP-motie geen extra verhoging van het bustarief toe te staan.Lees verder
24 mei 2016

Garandeer beschikbare spoedeisende hulp

Foto: www.zorgatlas.nl / RIVM, AND

De SP wil dat het provinciebestuur in actie komt om de spoedeisende hulp in de provincie Noord-Holland te garanderen. SP-statenlid Carlien Boelhouwer: “De spoedeisende hulp is enorm belangrijk als het gaat om ernstige ongevallen en acute medische klachten. Zulke zorg moet altijd beschikbaar zijn. Dat blijkt nu niet het geval, en ik maak me daar grote zorgen over.”

Lees verder
19 mei 2016

SP: Festivalbeleid mag de natuur niet schaden

De provincie moet onderzoek gaan doen naar de schade aan de natuur door evenementen en festivals. Dit stellen SP-statenleden Anna de Groot en Remine Alberts in hun initiatiefvoorstel 'Op weg naar een duurzaam evenementen- en festivalbeleid'. Remine Alberts: "Doorgaan op de huidige weg kan leiden tot spijt achteraf, onderzoek is daarom absoluut noodzakelijk." De SP-statenleden willen ook betere geluidmetingen. Er moet meer rekening gehouden moet worden met de belangen van natuurliefhebbers en omwonenden.

Foto: Hetty Litjens / Hetty Litjens
Lees verder
29 april 2016

Provincie zegt toe probleem fietspad N247 snel op te lossen

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland wil haast maken met de aanleg van een fietspad aan de oostzijde van de N247 tussen Monnickendam en Hotel Katwoude. De huidige fietsroute is, net als de fietsoversteek tussen De Zedde en de Wagenweg, onoverzichtelijk en daardoor soms levensgevaarlijk. De provincie wil zo snel mogelijk de fietsverkeerssituatie ter plekke aanpakken. Dat stelt men in antwoord op schriftelijke vragen van SP-statenlid Wim Hoogervorst.

Lees verder
25 april 2016

Noord-Holland Noord: buslijnen weg en tarieven omhoog

Het risico bestaat dat in 2018 minstens vier buslijnen in Noord-Holland Noord verdwijnen. Sommige plaatsen kunnen hun bus helemaal kwijt raken. In de rest van de Kop kunnen alleen nog busjes met onbetaalde chauffeurs overblijven, of belbussen waarvoor je minstens een uur van te voren moet opbellen. Ook is het mogelijk dat de bustarieven met 14 procent extra worden verhoogd. Dit blijkt uit het programma van eisen van de provincie voor het busvervoer ten noorden van Castricum, Alkmaar en Hoorn. SP-statenlid Marnix Bruggeman: "De provincie laat toe dat het busbedrijf in 2018 allerlei verslechteringen gaat doorvoeren. Dat moet je niet willen."Lees verder
19 april 2016

TTIP-verdrag kan waterleidingbedrijf in problemen brengen

Handelsverdrag TTIP met de Verenigde Staten kan ernstige gevolgen hebben voor het Provinciaal Waterleiding- bedrijf Noord-Holland (PWN). SP-Statenlid Geert Ritsema wil daarom van gedeputeerde staten weten wat precies de gevolgen van TTIP zullen zijn voor provinciale bedrijven. Aanleiding voor zijn vragen is een kritisch advies van de Sociaal Economische Raad (SER) over TTIP.Lees verder

Pagina's

U bent hier