h

Nieuws uit 2016

29 juni 2016

Veiligheid op de weg wordt beter samen met bewoners

Er komt een proef waarbij provincie en omwonenden samen gaan bekijken hoe de verkeersveiligheid beter kan. Dit gebeurt bij de plannen voor de herinrichting van de Franse Kampweg ten zuiden van Bussum, onderdeel van de provinciale N236. Het overleg is het resultaat van een motie die provinciale staten op 27 juni hebben aangenomen. De motie was ingediend door de SP, met steun van PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Ouderenpartij NH, CU-SGP, D66.

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Lees verder
28 juni 2016

"Samen met de bevolking optrekken"

Foto: Helmie Bijleveld / Helmie Bijleveld
"De wereld is in een turbulente periode verzeild geraakt, maar de SP heeft niet de indruk dat het provinciebestuur van Noord-Holland daar feeling voor heeft getoond. Juist in die turbulente wereld moet je er zijn voor de bevolking. Helaas, moet ik constateren, is dat in onze provincie niet het geval." Zo eindigde SP-fractievoorzitter Remine Alberts haar toespraak in de statenvergadering van 27 juni over de provinciale Kaderbrief. De kaderbrief is een vooruitblik van het provinciebestuur op de komende vier jaar.Lees verder
17 juni 2016

Daar is het laatste woord nog niet over gesproken

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

De Noord-Hollandse SP fractie heeft statenvragen gesteld over de strand- en duinbebouwing die er al is en die er nog aan staat te komen. Statenlid Anna de Groot zegt hierover: 'Eigenlijk stellen de toezeggingen die minister Schultz in januari deed helemaal niets voor! Gemeenten hebben al lang de mogelijkheden het hele strand en de hele duinen vol te bouwen.”

Lees verder
7 juni 2016

Financiën over 2015: positief, maar vraag niet hoe

In deze maand worden in de Staten de cijfers over 2015 besproken. De accountant heeft de Jaarstukken 2015 goedgekeurd en nu mogen wij als Statenleden de boel bestuderen, bewonderen of bekritiseren.

Lees verder
1 juni 2016

Wel héél erg veel meer staalslakken op benzeenstortplaats

Op de Aagtenbelt in Beverwijk wordt in totaal bijna 400 miljoen kilo staalslakken gestort, in plaats van de aanvankelijk opgegeven 70 miljoen kilo. Dit blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van SP-statenlid Marnix Bruggeman. De Aagtenbelt is een voormalige stortplaats voor chemisch afval. De belt wordt nu omgebouwd tot wandelpark, waarbij staalslakken als afdek-laag worden gebruikt. Omwonenden en deskundigen sloten eerder al niet uit dat het gewicht van de slakken oud benzeen uit de belt drukt, in de richting van de omliggende woonwijken. Maar gedeputeerde staten zeggen geen negatief effect te verwachten van het storten van veel meer staalslakken dan eerst was gepland.Lees verder
25 mei 2016

Energiezuinig huis ook voor sociale huurder

De provincie moet een plan van aanpak maken voor de verduurzaming van de sociale woningvoorraad in Noord-Holland. Dit was de strekking van een motie die SP-statenlid Geert Ritsema maandag indiende toen provinciale staten spraken over de energietransitie. Ritsema bepleitte verder het plan voor een eigen provinciaal energiebedrijf voor duurzame energie opnieuw op de agenda te zetten. Overigens was het afgelopen maandag het laatste optreden van de SP'er in provinciale staten. Naar verwachting wordt hij op 27 juni benoemd tot wethouder voor ruimtelijke ordening en mobiliteit in Arnhem.

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Lees verder

Pagina's

U bent hier