h

Wel héél erg veel meer staalslakken op benzeenstortplaats

1 juni 2016

Wel héél erg veel meer staalslakken op benzeenstortplaats

Op de Aagtenbelt in Beverwijk wordt in totaal bijna 400 miljoen kilo staalslakken gestort, in plaats van de aanvankelijk opgegeven 70 miljoen kilo. Dit blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van SP-statenlid Marnix Bruggeman. De Aagtenbelt is een voormalige stortplaats voor chemisch afval. De belt wordt nu omgebouwd tot wandelpark, waarbij staalslakken als afdek-laag worden gebruikt. Omwonenden en deskundigen sloten eerder al niet uit dat het gewicht van de slakken oud benzeen uit de belt drukt, in de richting van de omliggende woonwijken. Maar gedeputeerde staten zeggen geen negatief effect te verwachten van het storten van veel meer staalslakken dan eerst was gepland.

Staalslakken zijn afval dat ontstaat bij de staalproductie van het nabij gevestigde Tata Steel. Ze worden vaker hergebruikt, bijvoorbeeld als fundering voor wegen. Gebruik als afdeklaag voor een stortplaats van chemisch afval – zoals nu in Beverwijk - is echter nieuw. Uit de antwoorden blijkt dat de hoeveelheid staalslakken op de

belt straks gelijk is aan bijna tweederde van wat Tata Steel jaarlijks als afval overhoudt.De ombouw van de stortplaats tot wandelpark wordt uitgevoerd door de gemeente Beverwijk. De provincie gaf daarvoor echter een subsidie van 6 ton, en is vergunningverlener volgens de Wet bodembescherming. Al enige tijd leek duidelijk dat er veel meer staalslakken zouden geworden gestort dan in de eerste plannen. Gedeputeerde staten bevestigen nu in hun antwoorden op de vragen van Bruggeman dat zij daar goedkeuring voor hebben gegeven. De reden dat meer slakken worden gestort is onder meer dat de berg 56 centimeter is ingezakt door de eerdere porties staalslakken. Volgens gedeputeerde staten is het bijstorten van staalslakken nu nodig om toch de geplande hoogte van het park te halen. Bruggeman wilde weten of het echt nodig is dat het park op "ontwerphoogte" komt te liggen. Gedeputeerde staten antwoorden dat ze daar niks mee te maken hebben, omdat dit een beslissing is van de gemeente Beverwijk.

In de oude vuilnisbelt zit onder meer benzeen. Omwonenden en milieudeskundigen uitten al eerder hun verontrusting dat dit benzeen door de druk van de staalslakken uit de belt wordt geperst. Volgens gedeputeerde staten neemt echter door het storten van veel meer staalslakken de druk op de belt niet toe. Wel erkennen zij dat door de meerstort de afstand tussen de staalslakken en het grondwater nog maar twee, in plaats van vier meter zal zijn. Als de staalslakken in aanraking komen met water, kunnen door chemische reacties nieuwe schadelijke stoffen ontstaan.

Bruggeman snapt het nog niet helemaal: "De berg is door de eerste portie staalslakken al 56 centimeter in elkaar gedrukt. Verder zitten de staalslakken nu twee meter lager ten opzichte van de grondwaterstand. Hoe kan het dan dat door het bijstorten van nog meer staalslakken er geen verdere druk op de belt komt, en het risico van wegstromen van benzeen niet groter wordt?" Gedeputeerde staten verwijzen verder naar de gemeente Beverwijk die onderzoek gaat laten doen naar de uitstroom van benzeen. Bruggeman: "Ik hoop dan maar dat de gemeente dit nu letterlijk en figuurlijk tot op de bodem gaat uitzoeken."

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

U bent hier