h

Nieuws uit 2009

15 mei 2009

Stop wild-west recreatiewoningen

De SP in Noord-Holland wil dat er een eind komt aan de wild-west situatie rond recreatiewoningen aan de kust. De SP-statenfractie zal bij het opstellen van de nieuwe provinciale structuurvisie pleiten voor meer bescherming van kwetsbare gebieden in Noord-Holland Noord en West-Friesland.
De laatste tijd komen verschillende gemeenten in het nieuws met een bonte lappendeken aan plannen voor recreatiewoningen, trekkershutten en mini-campings. In plaats van deze ondernemingen netjes in een nieuw bestemmingsplan te regelen kiezen gemeenten er steeds vaker voor om door middel van vrijstellingen in het beleid op te nemen.

Lees verder
13 mei 2009

Mogelijke boete Connexxion OV-chipkaart baart SP zorgen

In de statencommissie Wegen, verkeer en vervoer heeft de SP vragen gesteld over de boete die gedeputeerde staten Connexxion wil opleggen vanwege de vertraging bij de invoering van de OV-chipkaart.

Lees verder
7 mei 2009

Oproep SP aan gemeenten NH: verkoop Nuon niet!

De SP-Statenfractie van de Provincie Noord-Holland heeft haar collega volksvertegenwoordigers in de Provincie en Noord-Hollandse gemeenten opgeroepen om zich nog eens te bezinnen op de op handen zijnde verkoop van hun NUON-aandelen aan het Zweedse Vattenfall.

Lees verder
23 april 2009

SP betreurt uitspraak Raad van State over het Koninklijk Besluit in de zaak Landsbanki

De Raad van State heeft het Koninklijk Besluit in de zaak Landsbanki, waarbij het de lagere overheden werd verboden op eigen houtje de in het buitenland geplaatste gelden terug te vorderen, vernietigd onder meer omdat het onvoldoende zou zijn gemotiveerd. De SP statenfractie maakt zich er zorgen over dat de lagere overheden nu weer hun eigen gang zullen gaan waardoor mogelijk door het Rijk ingezette terugvorderingacties mogelijk worden gefrustreerd.

Lees verder
22 april 2009

Liever geen betaalde bijbanen gedeputeerden en commissaris van de Koningin

De Noord-Hollandse SP-fractie ziet liever niet dat de commissaris van de koningin en voltijd-gedeputeerden er allerlei betaalde bijbanen op nahouden. De mogelijke benoeming van de Noord-Hollandse commissaris Borghouts tot voorzitter van pensioenfonds ABP leidt momenteel maatschappelijk tot kritiek. Eerder raakte een nevenfunctie van de commissaris als voorzitter van de raad van toezicht van de IJsselmeerziekenhuizen in opspraak omdat het ziekenhuis in grote problemen raakte.

Lees verder
22 april 2009

Inpassingsplan wieringerrandmeer, vragen baggerstort Gooimeer en multifunctionele dorpshuizen

De SP heeft afgelopen maandag als enige statenfractie tegen het voorbereidingsbesluit voor het maken van een inpassingsplan voor het wieringerrandmeer gestemd. Hoewel ook ChristenUnie/SGP, Ouderenpartij N-H/VSP en coalitiepartij PvdA hun teleurstelling lieten merken over deze ontwikkeling bleken met name de coalitiepartijen VVD, CDA en GroenLinks nog altijd koste wat kost vast te willen houden aan het project. De belangrijkste argumenten van de voorstanders waren dat verdere vertraging tot grote problemen zou leiden en dat het plan nu in elk geval ter inspraak moet worden voorgelegd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier