h

Inpassingsplan wieringerrandmeer, vragen baggerstort Gooimeer en multifunctionele dorpshuizen

22 april 2009

Inpassingsplan wieringerrandmeer, vragen baggerstort Gooimeer en multifunctionele dorpshuizen

De SP heeft afgelopen maandag als enige statenfractie tegen het voorbereidingsbesluit voor het maken van een inpassingsplan voor het wieringerrandmeer gestemd. Hoewel ook ChristenUnie/SGP, Ouderenpartij N-H/VSP en coalitiepartij PvdA hun teleurstelling lieten merken over deze ontwikkeling bleken met name de coalitiepartijen VVD, CDA en GroenLinks nog altijd koste wat kost vast te willen houden aan het project. De belangrijkste argumenten van de voorstanders waren dat verdere vertraging tot grote problemen zou leiden en dat het plan nu in elk geval ter inspraak moet worden voorgelegd.

De SP volhardde in haar standpunt dat het provinciaal belang twijfelachtig is omdat de economische impuls, natuurontwikkeling en het in stand houden van het waterbeheer niet langer gegarandeerd kunnen worden. Na ruim een jaar liggen er ook nog altijd problemen rond de inrichting van het gebied en een goede verkeersafwikkeling. Op herhaalde vragen van de SP of de gemeente Wieringen inmiddels afzag van een middendoorverbinding in de vorm van een autobrug en of de Provincie Noord-Holland door een inpassingsplan aansprakelijk kan worden voor eventuele schadeclaims weigerde gedeputeerde Hooijmaijers tot driemaal toe te antwoorden. Volgens de SP is het verstandiger om nu tijdig te stoppen met het uit zijn krachten gegroeide project.
In de vergadering werden naast het wieringerrandmeer nog een aantal andere belangrijke onderwerpen behandeld. De SP stelde tijdens het vragenuur kritische vragen over de baggerstort in het Gooimeer en stemde in met het opwaarderen van het Pim Mulier sportpark in Haarlem en meer investeringen in sociale infrastructuur zoals multifunctionele dorpshuizen. Een wijzigingsvoorstel gesteund door SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren tegen een algemene vrijstelling voor het afschieten van spreeuwen en wilde eenden haalde het niet. Wel lukte het om de vrijstelling zo aan te laten passen dat bij het jagen op spreeuwen en wilde eenden nu gelijktijdig afschrikkende middelen moeten worden ingezet.

U bent hier