h

Stop wild-west recreatiewoningen

15 mei 2009

Stop wild-west recreatiewoningen

De SP in Noord-Holland wil dat er een eind komt aan de wild-west situatie rond recreatiewoningen aan de kust. De SP-statenfractie zal bij het opstellen van de nieuwe provinciale structuurvisie pleiten voor meer bescherming van kwetsbare gebieden in Noord-Holland Noord en West-Friesland.
De laatste tijd komen verschillende gemeenten in het nieuws met een bonte lappendeken aan plannen voor recreatiewoningen, trekkershutten en mini-campings. In plaats van deze ondernemingen netjes in een nieuw bestemmingsplan te regelen kiezen gemeenten er steeds vaker voor om door middel van vrijstellingen in het beleid op te nemen.

De provincie Noord-Holland is als toezichthouder gedeeltelijk mede-schuldig. In 2004 werden in het streekplan voor Noord-Holland Noord en West-Friesland grote delen als 'zoekgebied' aangewezen. De SP heeft hier tegen gestemd en vind nu dat er nodig iets moet gebeuren.
Gemeenten die vaste bebouwing willen toestaan moeten dit gewoon via een nieuw bestemmingsplan wijzigen. Boerencampings en mini-campings die recreatie als voornaamste bron van inkomsten hebben moeten volgens dezelfde regels behandeld worden als een gewone camping en aan dezelfde vergunningeisen voldoen. Hetzelfde geldt voor het opwaarderen van campings tot bungalowparken en het permanente wonen in vakantiehuisjes.
Wanneer al deze ontwikkelingen worden toegestaan zonder dat bestaande regels worden gehandhaafd leidt dit tot aantasting van het landschap.

Bij de behandeling van de provinciale structuurvisie later dit jaar zal de SP oproepen om de bescherming van de kwetsbare kustgebieden en open landschappen beter te regelen. In de eerste plaats zal het uitgangspunt hierbij niet zijn dat niets mogelijk is en alles op slot moet. Maar ontwikkelingen moeten wel qua schaal passen in de omgeving met behoud van de kwaliteit van het gebied. SP wil hiermee verrommeling van de Noordzeekust tot een soort goedkope Costa del Sol voorkomen.

U bent hier