h

Nieuws uit 2009

12 februari 2009

SP kritisch over onduidelijkheid sloop woningen Oude Dorp Amstelveen

De SP-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de onduidelijkheid die is ontstaan over de mogelijke sloop van woningen langs de A9. De Amstelveense wethouder Pols geeft namelijk een geheel ander antwoord (geen sloop) dan Gedeputeerde Staten (wel sloop) op de vraag naar de gevolgen van de verbreding/ondertunneling van de A9 in Amstelveen. De SP is in z'n algemeenheid geen voorstander van sloop van woningen en zeker niet als dit het gevolg is van het verbreden van wegen. De schriftelijke vragen van de SP aan Gedeputeerde Staten luiden als volgt.

Lees verder
12 februari 2009

SP verwerpt oproep verhoging salaris statenleden

De gezamenlijke SP-statenfracties nemen afstand van een door het Interprovinciaal Overleg (IPO) gevoerde lobby om de Tweede Kamerleden op te roepen aanstaande dinsdag voor een hogere beloning voor statenleden te stemmen.
Het stoort de statenleden van de SP daarnaast zeer dat het IPO doet alsof ze namens “de statenleden van Nederland” spreekt terwijl de SP altijd afstand heeft genomen van het pleidooi voor een hogere vergoeding.

Lees verder
2 februari 2009

Kamervragen SP over optreden Borghouts in kwestie woontoelage burgemeester Den Helder

SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak heeft schriftelijke vragen gesteld aan minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken. Het merkwaardige optreden van de commissaris van de koningin Harry Borghouts (GroenLinks) in de kwestie rond de woontoelage van burgemeester Stefan Hulman (VVD) van Den Helder geeft aanleiding tot het stellen van deze vragen. Eerder stelden de SP-fractie in Provinciale Staten van Noord-Holland en het CDA in de Tweede Kamer al vragen over het optreden van Borghouts in de burgemeestersaffaire.

Lees verder
1 februari 2009

De waanzin rond NUON

Het is momenteel iedere dag weer in het nieuws; gaat het niet over Essent, dat wellicht door RWE overgenomen gaat worden, dan gaat het wel over ons eigen NUON waar zich momenteel kopers voor melden. De SP is tegen verkoop van Nuts-voorzieningen en dus ook tegen die van NUON.

Lees verder
30 januari 2009

WIERINGEN VERWIJST BESTEMMINGSPLAN EN MER RANDMEER NAAR PRULLENMAND

De gemeenteraad van Wieringen heeft donderdagavond 29 januari in ruime meerderheid de milieueffectrapportage (MER) en het voorontwerp-bestemmingsplan voor het wieringerrandmeer verworpen. De laatste maanden waren er steeds duidelijker signalen dat de gemeente zich ontevreden voelde over de komst van een groot bedrijventerrein bij De Haukes en het uitblijven van de verkeersafwikkeling door middel van een robuuste middendoorverbinding.

Lees verder
29 januari 2009

Nog steeds gedoe met het OV in Noord-Holland noord

Op 14 december 2008 is in Noord-Holland noord de nieuwe dienstregeling voor het openbaar busvervoer ingegaan. De aanbesteding van deze concessie vormde een veelbewogen proces en vanaf 14 december stromen de klachten binnen. Het betreft onder andere klachten van mensen die getroffen zijn door opgeheven verbindingen, langere reistijden, hogere reiskosten en overvolle bussen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier