h

Nieuws uit 2009

29 januari 2009

'Commissaris te laconiek over affaire Hulman'

Na de SP in Noord-Holland komt nu ook het CDA in de Tweede Kamer in het geweer tegen de manier waarop de commissaris van de koningin zich gedraagt in de kwestie rond de burgmeester van Den Helder. Het CDA vindt dat Harry Borghouts (GroenLinks) te laconiek reageert op de vertrouwenscrisis tussen burgemeester Stefan Hulman (VVD) en de wethouders van Den Helder.

Lees verder
27 januari 2009

'Hulman moet af van beeld van zakkenvuller'

Burgemeester Stefan Hulman (VVD) van Den Helder moet af zien te komen van het beeld van zakkenvuller dat veel mensen van hem hebben. Desnoods moet hij dat bereiken door in zijn eentje op een zolderkamer te gaan zitten. Hulman moet zichzelf zien te redden.

Lees verder
27 januari 2009

SP vraagt oordeel minister en waterschap over verzilting bij aanleg wieringerrandmeer

De statenfractie van de SP wil weten wat minister Cramer van VROM en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) vinden van de gevolgen voor de waterkwaliteit van de aanleg van het wieringerrandmeer.

Lees verder
26 januari 2009

Waterschapslasten voor alleenstaanden rijzen de pan uit

De waterschapslasten voor alleenstaanden in Noord-Holland rijzen de pan uit. Per 1 januari van dit jaar is er een nieuw belastingstelsel voor de waterschappen ingevoerd in Nederland. De bedoeling van het nieuwe stelsel is om de lasten voor boeren, bedrijven en natuurbeheerders te verlagen. Deze inkomstenderving voor de waterschappen wordt gecompenseerd door een stijging van de waterschapsheffingen voor huishoudens. Staatssecretaris Huizinga heeft bij de behandeling van de wet in de Tweede Kamer gezegd dat de stijging per huishouden op dertien euro zou uitkomen.

Lees verder
22 januari 2009

Handtekeningen tegen Hooijmaijers blijven binnenstromen

De handtekeningen tegen het financiële beleid van gedeputeerde Ton Hooijmaijers (VVD) blijven binnenstromen. Via deze website zijn al veel handtekeningen ontvangen. Ook zijn verschillende SP-afdelingen zeer actief in het verzamelen van handtekeningen.

Lees verder
22 januari 2009

Vraagtekens offshore windmolens Kooyhaven

De SP-statenfractie wil weten wat het voornemen van het kabinet, om gebieden voor de kust van Borssele (Zeeland) en IJmuiden aan te wijzen voor offshore windmolens, betekent voor het plan voor een regionaal havengebonden bedrijventerrein (RHB) Kooypunt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier