h

SP betreurt uitspraak Raad van State over het Koninklijk Besluit in de zaak Landsbanki

23 april 2009

SP betreurt uitspraak Raad van State over het Koninklijk Besluit in de zaak Landsbanki

De Raad van State heeft het Koninklijk Besluit in de zaak Landsbanki, waarbij het de lagere overheden werd verboden op eigen houtje de in het buitenland geplaatste gelden terug te vorderen, vernietigd onder meer omdat het onvoldoende zou zijn gemotiveerd. De SP statenfractie maakt zich er zorgen over dat de lagere overheden nu weer hun eigen gang zullen gaan waardoor mogelijk door het Rijk ingezette terugvorderingacties mogelijk worden gefrustreerd.

Het door de regering ingezette redmiddel is naar het oordeel van de Raad van State zeer ingrijpend. Daarom mocht van de regering worden gevergd dat zij de gronden om het instrument in te zetten volledig en begrijpelijk in het Koninklijk Besluit zou opnemen in zou gaan op alle relevante belangen. De Raad van State constateert dat het hieraan heeft ontbroken. In het algemeen kunnen motiveringsgebreken in een procesgang worden aangevuld of gecorrigeerd. Of Minister Bos nog mogelijkheden ziet om via een nieuw goed gemotiveerd besluit een en ander te corrigeren zal de tijd leren. Tegen de huidige uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak staat in ieder geval geen hoger beroep open.

Met het Rijk zullen op de meest korte termijn afspraken moeten worden gemaakt om te voorkomen dat de partijen elkaar in de weg zitten. De SP-statenfractie vindt het overigens onbegrijpelijk dat motiveringsgebreken een nadrukkelijke rol hebben gespeeld bij de vernietiging van het Koninklijk Besluit. Bij een belangrijke zaak als dit had minister Bos dat nooit mogen laten gebeuren!

U bent hier