h

Mogelijke boete Connexxion OV-chipkaart baart SP zorgen

13 mei 2009

Mogelijke boete Connexxion OV-chipkaart baart SP zorgen

In de statencommissie Wegen, verkeer en vervoer heeft de SP vragen gesteld over de boete die gedeputeerde staten Connexxion wil opleggen vanwege de vertraging bij de invoering van de OV-chipkaart.

In een brief kondigde het college de mogelijkheid van het opleggen van een boete te overwegen omdat de chipkaart nog niet wordt gebruikt in Noord-Holland Noord en Gooi en Vechtstreek.
De statenfractie van de SP vindt het verkeerd om geld te eisen van de busvervoerder Connexxion nu het openbaar vervoer in de regio toch al onder druk staat. De keuze voor een OV-chipkaart is een politieke, nu de praktijk weerbarstiger blijkt zou dit voor de provincie een reden moeten zijn om zich op de invoering te bezinnen. Ook maakt de SP zich zorgen over de privacy bij gebruik van de kaart, waardoor het straks voor vervoerders mogelijk wordt alle reizigersbewegingen centraal te registreren.
De fractie van de SP in de Staten van Noord-Holland heeft herhaaldelijk aangedrongen om te wachten met de invoering van de OV-chipkaart, totdat deze in de hele provincie gebruikt kan worden en het vervoersbedrijf, die de concessie heeft gekregen, de gelegenheid heeft gehad de verkooppunten en andere apparatuur te installeren.

U bent hier