h

Nieuws uit 2020

11 februari 2020

Natuur boven alles

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Op 10 februari stond het Ambitiedocument Twiske-Waterland op de provinciale agenda. De partijen konden hun zienswijzen meegeven aan de gedeputeerde Jack van der Hoek (D’66). De SP komt met een amendement om in de toekomst overnachtingen en natuur verstorende festivals in het Twiske onmogelijk te maken. Remine Alberts: “Het is een kwetsbaar Natura2000-gebied, daar moeten we heel zuinig op zijn en mogen het daarom niet aan de commercie verkwanselen.”

Lees verder
6 februari 2020

Werken aan draagvlak voor energietransitie grondig mislukt

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Achttien statenleden van de oppositie, waaronder de SP-fractie, verlieten de vergadering van Provinciale Staten. Zij protesteerden daarmee tegen de onwil van het provinciebestuur om aan draagvlak te werken voor de Regionale Energie Strategie (RES).

Lees verder
6 februari 2020

Groeiend verzet tegen commercialisering van Het Twiske

Foto: Arend van Dam / arendvandam.nl

De toekomst van recreatiegebied Het Twiske wordt op maandag 10 februari besproken in de provincie Noord-Holland. Onderwerp van bespreking is het zogeheten Concept Ambitiedocument Twiske-Waterland. Terecht punt van zorg is hoeveel recreatie wordt toegestaan in dit beschermde natuurgebied. De opstellers van het document zien veel uitbreidingsmogelijkheden.

Lees verder
29 januari 2020

Weblog: Marie-France van Oorsouw

Foto: Marcel Lathouwers

Elke twee weken schrijft de fractie een blog op deze pagina. Telkens een ander fractielid. Deze keer is het de beurt aan Marie-France van Oorsouw met "RES - kent u die uitdrukking?"... Klik hier voor haar blog

Lees verder
18 januari 2020

Archeologie en erfgoed in Noord-Holland – erop of eronder

Foto: Marie-France van Oorsouw

De afgelopen maanden heeft de SP-fractie in de Provinciale Staten van Noord-Holland enkele malen schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een ernstige verstoring van het archeologisch bodemarchief op Wieringen. De beantwoording van deze vragen door Gedeputeerde Staten had grosso modo als strekking ‘Wij gaan er niet over’.

Lees verder
14 januari 2020

Weblog: Wim Hoogervorst

Foto: Marcel Lathouwers

Na een korte onderbreking gaan we uiteraard weer verder met onze tweewekelijkse blog. Elke twee weken schrijft de fractie een blog op deze pagina. Telkens een ander fractielid. Deze keer is het de beurt aan Wim Hoogervorst met 'Meepraten is eng'... Klik hier voor zijn blog

Lees verder

Pagina's

U bent hier