h

Natuur boven alles

11 februari 2020

Natuur boven alles

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Op 10 februari stond het Ambitiedocument Twiske-Waterland op de provinciale agenda. De partijen konden hun zienswijzen meegeven aan de gedeputeerde Jack van der Hoek (D’66). De SP komt met een amendement om in de toekomst overnachtingen en natuur verstorende festivals in het Twiske onmogelijk te maken. Remine Alberts: “Het is een kwetsbaar Natura2000-gebied, daar moeten we heel zuinig op zijn en mogen het daarom niet aan de commercie verkwanselen.”

Foto: Willem Croese / SP

Er kwamen vier insprekers om de provincie te overtuigen van het belang van de beschermde status die Natura-2000 met zich meebrengt. Omdat dit niet terugkwam in het stuk (Ambitiedocument Twiske-Waterland), pleiten zij ervoor om een apart natuurplan op te stellen. Nu is de verhouding tussen de natuur enerzijds en recreatie anderzijds zoek. Een vijfde inspreker, namens het festival Lentekabinet, deed nog een verwoede poging om zijn muziekevenement in het Natura 2000-gebied te behouden. Uit het antwoord op de vraag waarom het uitgekiend in het broedseizoen moet plaatsvinden bleek dat de commercie belangrijker was dan de natuur.

De gedeputeerde Van der Hoek krijgt van vele commissieleden de opdracht om bij het Recreatieschap de natuur naar een hoger plan te trekken. Met het amendement in het achterhoofd gaat de SP de beslissende Statenvergadering op 9 maart tegemoet.


Het Noord-Hollands Dagblad, 11 februari j.l.: “Al komt er geen hotel van elf verdiepingen, niet alle Statenfracties blij met overnachtingen in het Twiske” (link)

 

Het SP-rapport “Het Twiske. De bezoekers aan het woord” (link)

U bent hier