h

Werken aan draagvlak voor energietransitie grondig mislukt

6 februari 2020

Werken aan draagvlak voor energietransitie grondig mislukt

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Achttien statenleden van de oppositie, waaronder de SP-fractie, verlieten de vergadering van Provinciale Staten. Zij protesteerden daarmee tegen de onwil van het provinciebestuur om aan draagvlak te werken voor de Regionale Energie Strategie (RES).

De gedeputeerde Stigter wilde zijn met ambtelijk jargon doordrenkte stuk over het 'Noord-Hollands perspectief op de RES' laten vaststellen door de vergadering, maar was niet bereid in te gaan op moties en amendementen van de oppositie. Smaling tegen gedeputeerde Stigter: “De manier waarop u hiermee omgaat doet bij mij de vraag rijzen wat we hier eigenlijk aan het doen zijn. Ik kan mijn maandag ook op een andere, betere manier doorbrengen.”

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Vanwege de afspraken in het Klimaatakkoord moeten provincies samen met bewoners kijken waar zonnepanelen en windmolens kunnen komen. De uitgangspunten, verwoord in het Perspectief, waren tijdens deze vergadering onderwerp van gesprek. Heikel punt daarbij was dat het provinciebestuur de in de vorige statenperiode moeizaam bevochten 600 meter afstand tussen windmolens en woningen heeft losgelaten. De publieke tribune zat dan ook vol met bewoners die juist aan die 600 meter willen vasthouden. Een tweede punt van kritiek was de slechte manier waarop de samenwerking met bewoners gezocht wordt.

Bij de bespreking van de ingediende moties en amendementen zei de gedeputeerde dat hij daar op dit moment niets mee wilde doen en of we ze aan wilden houden tot juni. Daarmee werd duidelijk dat draagvlakverhoging een wassen neus zou worden. Alleen een amendement van coalitiepartner VVD kreeg zijn fiat. Die stemden vervolgens voor hun eigen amendement, maar tegen een motie van de SP die exact hetzelfde bepleitte. Reden voor de achttien statenleden om de zaal te verlaten toen over het coalitievoorstel gestemd werd. Het gewraakte stuk waarover het debat ging werd vervolgens aangenomen met alleen de steun van de vier coalitiepartijen. Het was een treurigstemmend schouwspel. 

De bewoners verlieten gedesillusioneerd de zaal. Het plaatsen van windmolens zonder op een serieuze manier met mensen in gesprek te gaan zal voor grote protesten gaan zorgen.

Bekijk hier het fragment waarop SP fractievoorzitter Eric Smaling het vertrek van de oppositie aankondigt

Eerder schreef Marie-France van Oorsouw een blog over het RES proces : "RES - kent u die uitdrukking?"

Artikelen Noord-Hollands Dagblad:

“Statenleden lopen uit protest weg bij stemming; 600 meter geen harde grens windmolen meer”

"Windmolen op 600 meter afstand staat symbool voor leefbaarheid. Andere provincies kennen afstandseis niet"

U bent hier