h

Groeiend verzet tegen commercialisering van Het Twiske

6 februari 2020

Groeiend verzet tegen commercialisering van Het Twiske

Foto: Arend van Dam / arendvandam.nl

De toekomst van recreatiegebied Het Twiske wordt op maandag 10 februari besproken in de provincie Noord-Holland. Onderwerp van bespreking is het zogeheten Concept Ambitiedocument Twiske-Waterland. Terecht punt van zorg is hoeveel recreatie wordt toegestaan in dit beschermde natuurgebied. De opstellers van het document zien veel uitbreidingsmogelijkheden.

Op 5 februari besprak de raadscommissie van Amsterdam de plannen voor recreatiegebied Het Twiske. Nadat de Stadsdeelcommissie Amsterdam-Noord en de gemeenten Oostzaan en Landsmeer zich hebben uitgesproken tegen overnachtingen en tegen meer festivaldagen in het natuurgebied, lijkt een meerderheid in de gemeente Amsterdam er ook op tegen te zijn. 

Al eerder bleek uit het SP-rapport ‘Het Twiske. De bezoekers aan het woord’ dat de gebruikers van het recreatiegebied in overgrote meerderheid tegen een verdere commercialisering van Het Twiske is. Het rapport en de aanbevelingen kunt u hier teruglezen. 

Foto: Robert Brand / SP

Bent u - net als de SP - van mening dat verregaande commercialisering een halt moet worden toegeroepen en bent u van mening dat grootschalige festivals en overnachtingen meer schade toebrengen dan hun opbrengsten kunnen herstellen? Kom dan inspreken bij de commissie NLG (aanmelden via: statengriffie@noord-holland.nl)

 

Artikel in Het Parool, 5 februari: ‘Gemeenteraad zeer kritisch over vercommercialisering Het Twiske’.  

 

U bent hier