h

Nieuws uit 2019

7 augustus 2019

Remine Alberts in gesprek bij Zaanradio over Het Twiske

Op Zaanradio werd statenlid Remine Alberts ondervraagd over het onderzoek van de SP naar het gebruik van beschermd natuurgebied Het Twiske. De interviewer was nieuwsgierig naar de reden van het onderzoek. 'Men zegt dat de festivalgangers hier graag gebruik van maken, maar laat nu eens de andere gebruikers aan het woord', aldus het SP-statenlid.

Lees verder
2 augustus 2019

Enquête: 'Bezoekers Het Twiske aan het woord'

De SP start een onderzoek onder bezoekers naar het gebruik van recreatieschap Het Twiske. Reden is de toenemende zorg over de vercommercialisering van het natuur- en recreatiegebied. De SP wil weten hoe bezoekers van het Twiske aankijken tegen deze ontwikkeling.

Lees verder
30 juli 2019

SP: Natuur- en milieubescherming in gevaar

Foto: Onbekend / Gemeente Velsen

De Noord-Hollandse SP-fractie vraagt zich af of de natuur- en milieubescherming op de tocht staat. In een artikel in De Groene Amsterdammer (*) staat dat de milieueffectrapportage (MER) steeds vaker een wassen neus lijkt of zelfs niet wordt toegepast. De MER is een instrument om op voorhand na te gaan welke gevolgen een plan heeft voor natuur en milieu. Als dit niet of nauwelijks wordt toegepast, dan heeft het desastreuze gevolgen. Dan staat vrijwel alleen de economische waarde van een plan nog voorop.

Lees verder
25 juli 2019

SP: zuiveringsslib naar Nauerna?

Foto: Nils van Houts / ANP

SP-statenlid Remine Alberts wil weten of de provincie Noord-Holland van plan is om een vergunning af te geven voor het storten van zuiveringsslib. “Er is al drie maal van dat slib in het Noordzeekanaal terecht gekomen. Het bevat naast bacteriën ook fosfor en metalen. Een ernstige zaak.”

Lees verder
22 juli 2019

Gaan ZE-bussen kwaliteit van het OV aantasten?

Foto: SP / wiki.ovinnederland.nl

In de Vervoerregio Amsterdam (VRA), maar nu ook in concessiegebied Haarlem-IJmond duiken waarschuwingen op over een bedreiging voor de kwaliteit van reizen in het OV: de elektrische bus. Reden voor SP-statenleden Alberts en Hoogervorst om hier eens vragen over te stellen aan Gedeputeerde Staten.

Lees verder
24 juni 2019

Eric Smaling in gesprek over Tata Steel bij NPO Radio 1

Foto: Marcel Lathouwers / SP Noord-Holland

Tijdens het live debatprogramma 'Kwesties' praat Marianne van den Anker met betrokkenen, politici en deskundigen op locatie over actuele, controversiële kwesties. Op de zwoele zomeravond van 23 juni heeft men onder meer gesproken over Tata Steel. De metaalgigant uit Wijk aan Zee is de laatste tijd vooral in het nieuws over de uitstoot van fijnstof en de zogenaamde grafietregens in de wijde omgeving. Een van de gesprekspartners is SP Noord-Holland fractievoorzitter Eric Smaling die van gedachten heeft gewisseld met vertegenwoordigers van de FNV Metaal, Ondernemersvereniging IJmond en Dorpsraad Wijk aan Zee.

Lees verder

Pagina's

U bent hier