h

Enquête: 'Bezoekers Het Twiske aan het woord'

2 augustus 2019

Enquête: 'Bezoekers Het Twiske aan het woord'

De SP start een onderzoek onder bezoekers naar het gebruik van recreatieschap Het Twiske. Reden is de toenemende zorg over de vercommercialisering van het natuur- en recreatiegebied. De SP wil weten hoe bezoekers van het Twiske aankijken tegen deze ontwikkeling.

Het Twiske is een beschermd natuurgebied. Het wordt niet alleen door vele vogels en insecten bezocht, maar ook door veel recreanten. Er is veel te doen en te beleven. Een gebied om te koesteren. Toch is het al tijden onderwerp van gesprek, waarbij er zorgen zijn over de vercommercialisering van het recreatieschap, wat onder andere tot uiting komt in het toestaan van meerdaagse dancefestivals.

Reden voor de SP om te starten met het onderzoek ‘Bezoekers Het Twiske aan het woord’. Wat vinden bezoekers van het gebied? Vinden zij festivals in de natuur een goed idee of moeten flora en fauna in het gebied beter beschermd worden? Met het onderzoek krijgen bezoekers van het gebied de kans om zich uit te spreken over welke activiteiten wel en niet gewenst zijn.

De enquête is hier in te vullen.

U bent hier