h

Nieuws uit 2007

21 september 2007

Aanbesteden: SP wil de feiten

Er is de laatste jaren veel veranderd in het openbaar vervoer. De belangrijkste en ingrijpendste verandering is het, als gevolg van marktwerking, openbaar aanbesteden van buslijnen. Maar wat levert dat aanbesteden eigenlijk op? De SP heeft er een hard hoofd in. Onze indruk is dat de boel verslechterd is, lijnen zijn verdwenen. Ook de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van het personeel zijn er op achteruit gegaan. Andere relevante vragen zijn: Zijn er meer reizigers gekomen? Is de waardering van reizigers voor het openbaar vervoer toegenomen? En hoe zit het met de veiligheid?

Lees verder
12 september 2007

Algemene beschouwingen begroting 2008: de SP aan het woord

Afgelopen maandag beleefde de provincie haar jaarlijkse prinsjesdag. Geen hoedjesshow zoals in Den Haag, maar wel minutenlang durende doorwrochte speeches, ins Blaue hinein: in november volgt pas de reactie van het college. Bestuurders hebben daarvoor twee maanden nodig, althans dat is gebruikelijk in Noord-Holland. Dago Wellink, fractievoorzitter van de SP, stond elf minuten achter het katheder en sprak de volgende woorden uit.

Lees verder
11 september 2007

De provincie houdt van asfalt

Een jaar of tien, misschien al weer vijftien, geleden is bij het goedkeuren van de groei van het aantal passagiers op Schiphol tot maximaal 40 miljoen (later is hier overigens 44 miljoen van gemaakt…) afgesproken dat 40% van het aantal verkeersbewegingen van en naar de luchthaven met het openbaar vervoer moet plaatsvinden. Terwijl de grenzen aan de groei van de luchthaven telkens worden losgelaten, door gemaakte afspraken en regels te herzien, roept de provincie Noord-Holland nu om meer asfalt. Volgens de SP kan en moet het openbaar vervoer nog zoveel beter.

Lees verder
9 september 2007

Hoorzittingen streekplan Noord-Holland Zuid goed bezocht

De provincie organiseerde op 4 en 6 september hoorzittingen ("gedachtenwisselingen") over de voorgenomen aanpassing van het streekplan Noord-Holland Zuid. Tijdens deze bijeenkomsten konden indieners van een zienswijze over de plannen van gedachten wisselen met leden van de commissie ROG. Dat wil zeggen: de indieners die van de provincie een ontvangstbevestiging hebben ontvangen, met daarin informatie over de procedure om je aan te melden voor de hoorzitting.

Lees verder
7 september 2007

Provincie zegt SP toe: Zeeuws model wordt gebruikt als aanbesteding doorgaat

De Provinciale Rekenkamer heeft dit jaar onderzocht hoe effectief de subsidiestromen naar jeugdzorginstellingen zijn. In Noord-Holland kan het effectiever, vindt de Rekenkamer. De Rekenkamer stelt meer marktwerking voor, bij wijze van oplossing. De SP is niet gelukkig met de roep om marktwerking in de zorg. Carlien Boelhouwer: 'De overheid van nu denkt dat martkwerking overal ingezet moet worden en dat het heilzaam is. We zien nu in de thuiszorg hoe dat uitpakt: duizenden ontslagen, kwaliteitsvermindering van de zorg, thuiszorggebruikers die met de gebakken peren zitten. En nu zal ook de Jeugdzorg er aan geloven.'

Lees verder
7 september 2007

SP krijgt alsnog gelijk: Noord-Holland heeft - helaas- nooit niet wachtlijsten in de Jeugdzorg gehad

Deze week meldde de provincie aan de Statenleden dat er anders dan ze eerder hadden voorgegeven wel degelijk een wachtlijst in de Jeugdzorg in Noord-Holland was. Die was er en die was ook nooit weg geweest. Kortom: de SP had in februari van dit jaar voor 100% gelijk. Hoe zat het ook weer?

Lees verder

Pagina's

U bent hier