h

Nieuws uit 2007

10 oktober 2007

Kaalslag dreigt voor openbaar vervoer in Noord-Holland Noord

Het programma van eisen voor de aanbesteding van het openbaar vervoer in Noord-Holland Noord, dat VVD, PvdA, CDA en GroenLinks hebben opgesteld, vormt een bedreiging voor het openbaar vervoer. Eén van de buslijnen die met voortbestaan worden bedreigd is lijn 234. De SP is een verklaard tegenstander van het openbaar aanbesteden van openbaar vervoer.

Lees verder
5 oktober 2007

Zienswijzen tegen herindeling uiterlijk volgende week opsturen

Vandaag heeft u nog (ruim) een week om uw zienswijze op te sturen aan gedeputeerde staten van Noord-Holland. Zienswijzen moeten vóór 15 oktober gestuurd worden aan: Gedeputeerde en Provinciale Staten van Noord-Holland, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.

Lees verder
4 oktober 2007

Gedeputeerde geeft SP toe: Wieringerrandmeer niet juist aanbesteed

In antwoorden op mondelinge vragen van de SP-fractie heeft de Noordhollandse gedeputeerde Hooijmaijers toegegeven dat de wijze van aanbesteden voor het project Wieringerrandmeer, een competitie in de vorm van een prijsvraag, niet in overeenstemming is met Europese aanbestedingsregels. Hooijmaijers gaf tijdens de statenvergadering aan dat het gunnen van het project aan consortium Lago Wirense (Boskalis en Volker Wessels vastgoed), hoewel indertijd goedgekeurd door Provinciale Staten, in de toekomst mogelijk problemen oplevert bij het uitvoeren van grond- en waterbouwkundige werkzaamheden.

Lees verder
2 oktober 2007

Verkeerd vervoersplan

Het college wil het provinciaal verkeer- en vervoersplan (PVVP) actualiseren. Hierbij staan de twee “oude” uitgangspunten nog steeds centraal.

Lees verder
2 oktober 2007

Provincie toont zich onfatsoenlijk werkgever

De reorganisatie, het verloop daar van, blijft de SP grote zorgen baren. Uit het 2006-jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie bleek onlangs dat de provincie de wettelijke termijn om bezwaarschriften van het personeel af te doen, aan haar laars lapt: mensen worden na 1,5 jaar boventalligheid ontslagen terwijl in veel gevallen nog geen of sinds kort uitspraak is gedaan over bezwaarschriften die zijn ingediend tegen het besluit van boventalligheid. Dago Wellink: 'De provincie walst gewoon over die mensen heen. Dat stuit mij tegen de borst.'
Er is meer: sinds kort werkt de advocaat van de boventalligen op verzoek van NH ook voor de provincie en op hetzelfde dossier: boventalligheid. Dat zou niet moeten mogen. Dago Wellink: 'Op deze manier wordt nu ook de laatste strohalm ontfutseld aan de boventalligen die een proces zijn begonnen. Ik vind dat uiterst onfatsoenlijk.' De fractie heeft schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder
25 september 2007

Actie tegen gemeentelijke herindeling goed op stoom

De actie tegen de herindeling van de gemeenten Muiden, Weesp, Naarden en Bussum begint goed op stoom te komen. Een aantal weken geleden is de SP officieel gestart met de actie tegen deze door de provincie opgelegde mega-fusie van de vier gemeenten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier