h

Nieuws uit 2007

20 november 2007

SP wil versobering wachtgeldregeling politici

In de statenvergadering van 19 november heeft de SP gepleit voor een versobering van de wachtgeldregeling voor provinciale politici. De bestaande wachtgeldregeling is rianter dan de wachtgeldregeling voor ambtenaren of de werkloosheidsuikering die voor werknemers geldt.

Lees verder
19 november 2007

SP loopt stage bij Jeugdzorg

In de "Week van de Jeugdzorg" van 19 tot en met 23 november, loopt de SP-fractie stage bij jeugdzorginstellingen in Noord-Holland.

Lees verder
16 november 2007

Provincie heft busbaan op

De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het opheffen van de busbaan langs de Kruisweg (N201) tussen de Aalsmeerderweg en de Fokkerweg. Tegelijkertijd is de Kruisweg voor het autoverkeer op dit tracé verbreed van twee naar drie rijstroken. De SP is het niet eens met dit beleid van VVD, PvdA, CDA en GroenLinks om voorrang te geven aan de auto boven de bus. In de vergadering van Provinciale Staten op 12 november zijn vragen gesteld aan VVD-gedeputeerde Cornelis Mooij.

Lees verder
15 november 2007

De kwestie ambulancepost Wieringermeer/Den Oever

Een tijd terug is het provinciaal spreidingsplan Noord-Holland Noord gewijzigd. Een van de gevolgen was het opheffen van de ambulancepost in Wieringermeer/Den Oever. Dit is een moderne post en van alle gemakken voorzien. De toestand zou door de wijziging van het spreidingsplan niet verslechteren. Het gevolg in de praktijk is echter dat de norm van vijftien minuten niet meer wordt gehaald en dat hierdoor gevaarlijke situaties ontstaan.

Lees verder
12 november 2007

SP stemt voor begroting

De SP heeft dit jaar voor het eerst sinds jaren voor de begroting 2008 gestemd. Voor andere provinciale fracties was dat reden om verrast op te kijken. De SP werd er zelfs voor gefeliciteerd. Dago Wellink: 'Ach ja, felicitaties. Maar we stemden wel voor met in achtneming van de gemaakte kritische opmerkingen, aldus onze stemverklaring. We zijn nu dus tegen op punten: bijvoorbeeld dat mijns inziens megalomane idee van een Noord-Hollands paviljoen bij de Olympische Spelen in China en dito de vele tonnen voor de eigen PR.'

Lees verder
8 november 2007

Testcase voor democratisch gehalte provinciebestuur: gezakt

Vandaag is de testcase voor het democratisch gehalte van het provinciebestuur. Vanmiddag zal tijdens de vergadering van de commissie wegen, verkeer en vervoer blijken of een meerderheid van de politieke partijen zich zal neerleggen bij het aangekondigde besluit om artikel 17 van het reglement van orde te schenden door insprekers te beletten in te spreken over het openbaar vervoer in Noord-Holland Noord.

Lees verder

Pagina's

U bent hier