h

Nieuws uit 2007

12 januari 2007

Fusie Essent en Nuon niet gewenst

Nuon wil fuseren met energiebedrijf Essent. Want, zegt Nuon, alleen zo groot kunnen we ons hoofd boven water houden in de concurrentieslag met buitenlandse energiebedrijven. De provincie is grootaandeelhouder van Nuon en is niet tegen de fusieplannen. De SP vindt de fusie onacceptabel, bijvoorbeeld omdat het ten koste gaat van honderden arbeidsplaatsen en Essent bovendien in kernenergie investeert.

Lees verder
5 januari 2007

Wist u dat Weet Jij Veel 300.000 euro kost

Op 2 januari 2007 is de campagne 'weet jij veel' gelanceerd door de gedeputeerde Financiën, Ton Hooijmaijers. Over de inhoud van de campagne heeft de SP eerder deze week een persverklaring doen uitgaan. (zie elders pagina) Volgens de SP informeert de provincie het publiek niet uitputtend. De provincie selecteert een paar blikvangers maar laat andere beleidsmaatregelen doodleuk weg. Over de met deze maatregelen gemoeide kosten voor burger en bedrijfsleven, wordt totaal geen informatie verstrekt. In de optiek van de SP is dat kwalijk want een provincie die haar burgers misleidt, daar heeft niemand wat aan.

Lees verder
4 januari 2007

Provincie-organisatie: heren en slaven

In november 2006 stelde de SP vragen aan Gedeputeerde Staten over de provinciale klokkenluidersregeling. Een en ander naar aanleiding van het feit dat er geruchten gingen dat ambtenaren niets meer durfden te melden uit angst voor repressailles van hogerhand. In haar antwoord stelt Gedeputeerde Staten dat zij niet op de hoogte is van spanningen op dit gebied in de ambtelijke provinciale organisatie. Ofwel, alles gaat goed. Een bevreemdend antwoord aangezien de Ondernemingsraad in haar afrondend oordeel over de reorganisatie nog onlangs stelde dat de sociale veiligheid een probleem blijft. Reden voor de SP om vervolgvragen te stellen.

Lees verder
3 januari 2007

Provincie rijdt met campagne ‘weet jij veel’ scheve schaats

In de onlangs gestarte campagne 'weet jij veel' van de provincie staat de begroting van 2007 centraal. Doel van de campagne is, zegt de gedeputeerde, het publiek tonen wat de provincie met het gemeenschapsgeld doet. Echter, de provincie informeert het publiek niet uitputtend. De provincie selecteert een paar blikvangers maar laat andere beleidsmaatregelen doodleuk weg. ‘Over de met deze maatregelen gemoeide kosten voor burger en bedrijfsleven, wordt totaal geen informatie verstrekt’, aldus Mienk Graatsma, 'en dat is kwalijk want een provincie die haar burgers misleidt daar heeft niemand wat aan'.

Lees verder
3 januari 2007

Provincie laat kostenbesparende open source-kans liggen

Het provinciebestuur stelde in het collegeprogramma van 2003 dat de provincie een voortrekkersrol wil spelen bij het ICT-beleid. Als een van haar beleidsvoornemens stelde de provincie daarom in haar programma dat de provincie zo veel mogelijk gebruik zal maken van ‘open source’ software. In de eindrapportage over het collegeprogramma, van december 2006, staat niets over de realisatie van dit beleidsvoornemen. Reden voor de SP om schriftelijke vragen te stellen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier