h

Nieuws van de afdeling

17 februari 2005

Verkoop strippenkaart bij kiosk moet blijven

Vervoersbewijzen Nederland (VBN) heeft aangekondigd vanaf media 2005 de strippenkaartverkoop te beperken tot het postkantoor en dus niet meer te laten verlopen via sigarenboer en kiosk. De SP is daar fel tegen.

Lees verder
16 februari 2005

Provincie verandert reorganisatieplannen

Op 10 februari diende de rechtzaak van de Ondernemingsraad (OR) van de provincie tegen de directie van de provincie. De rechtzaak was aangespannen door de OR omdat die wil dat de reorganisatie tijdelijk wordt stilgelegd daar het reorganisatieplan niet goed is uitgewerkt. Tijdens de rechtzaak bleek dat de provincie de reorganisatieplannen heeft aangepast zonder dat dit bekend was bij Statenleden en Ondernemingsraad. De SP vindt het vreemd dat deze veranderingen pas aan het licht kwamen bij de rechtszaak.

Lees verder
8 februari 2005

SP wil Meldweek Jeugdzorg

De SP heeft een voorstel ingediend om een Meldweek Jeugdzorg te houden in het voorjaar. In Groningen wordt zo’n Meldweek op initiatief van de SP deze week (van 7 tot 12 februari) gehouden. De week lijkt een groot succes te worden.

Lees verder
7 februari 2005

Ambulanceposten: beter te vroeg dan te laat

De aanrijdtijden van ambulances in West-Friesland Oost komen in vele gevallen boven de 15 minuten uit. Volgens bestuurders in de regio zou een extra post in Enkhuizen en Stede Broec een oplossing zijn. De provincie wil daar niet aan.

Lees verder
6 februari 2005

Slotervaart moet blijven!

Opnieuw wordt het Slotervaartziekenhuis bedreigd. Zorgverzekeraar Agis wil de stekker eruit trekken. Zowel minister Hoogervorst als de provincie lijken daar niets aan te willen doen. De SP is samen met het personeel en de leiding van het ziekenhuis een kaartenactie begonnen voor behoud van het ziekenhuis in Amsterdam-West.

Lees verder
4 februari 2005

Provincie gaat niet in op verzoek MC-personeel

De provinciale steunfunctie-instelling Multiple Choice (MC) die focust op minderheden kampt met problemen. Het personeel van MC wil graag hun werkzaamheden voorlopig voortzetten onder de paraplu van ‘zuster’-instellingen Profor. Gedeputeerde Kruisinga wil aan dat verzoek niet voldoen. De SP vind dat jammer.

Lees verder

Pagina's

U bent hier