h

Grotere afvalovens goed voor milieu? Nou nee!

27 september 2005

Grotere afvalovens goed voor milieu? Nou nee!

De provincie stopt ruim 2 miljoen in de bouw van een nog grotere afvaloven in Amsterdam. Dat zou goed zijn voor het milieu. Het idee is: bij de verbranding komt energie vrij en die energie wordt gebruikt voor het verwarmen van huizen. Dat klinkt mooi, maar de werkelijkheid is anders.

Ten eerste: maar 31% van de totale hoeveelheid energie wordt hergebruikt. De oude, kleinere afvaloven leverde 20% op. Dat is 11% extra energie. Op een bedrag van 100 miljoen euro, die de bouw van deze grotere oven kost, is dat erg weinig milieuwinst. Bovendien: om de oven winstgevend te maken (want de energie die de verbranding oplevert, wordt natuurlijk weer verkocht), zal er meer vraag komen naar afval, want deze oven leeft van afval. Om dan nog maar even niet te spreken van de afvalstromen van over de grens en viceversa, die zo’n oven op gaat leveren, want voor een hoog rendement zal het afval daar gekocht worden waar het het goedkoopste is. Een afvalgekkenhuis met andere woorden. En dat terwijl we juist het te veel aan afval willen voorkomen. De SP is tegen deze ontwikkeling. In plaats van geld stoppen in deze oven zou de provincie projecten moeten steunen die afval voorkomen.

In de jaren negentig sloot het Rijk een convenant met fabrikanten om iets aan het verpakkingsmateriaal te doen. Daar kwam niets van terecht natuurlijk, want een convenant is te vrijblijvend. En vandaar dus dat we tegenwoordig om de speculaasjes weer èn plastic èn karton vinden. Nergens voor nodig, maar de afvaloven heeft brandstof nodig. Deze ontwikkeling, die dus al bezig is, wordt nu door de provincie gesteund en als een milieuvriendelijk proces gebracht. De SP had graag gezien dat de milieugedeputeerde, van GroenLinks huize, in de statenvergadering van 26 september j.l. uitleg gaf over wat er dan wel zo milieuvriendelijk aan dit hele proces is. Gedeputeerde Moens gaf er de voorkeur aan geen antwoord te geven. De SP zou deze vragen in de Commissievergadering hebben moeten stellen niet in de Statenvergadering. Als zo’n antwoord komt, weet je het wel: de gedeputeerde weet het antwoord niet. Voor de andere statenfracties geen probleem: het besluit werd met de stem van de SP tegen aangenomen.

U bent hier