h

Nieuws uit 2014

31 mei 2014

Regels voor behoud groen en landschap streng toepassen

De provincie moet haar regels voor behoud van groen en landschap eerder strenger dan soepeler toepassen. Die voorlopige conclusie trekt de SP-fractie in Noord-Holland na de eerste hoorzitting voor de evaluatie van de Structuur- visie en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).
Insprekers als Frank Beekers van Stichting Nekkerzoom uit Zuidoost-Beemster, Annet Wood van Berkhout is Boos! en Frank du Long van Actie Uitgeest lieten zien dat bouwplannen soms te makkelijk door de mazen van de wet kunnen glippen.

Lees verder
27 mei 2014

Renske Leijten bij overhandiging 10.000 protesthandtekeningen in Ziekenhuis Purmerend

Renske Leijten, lid van de Tweede Kamer voor de SP, was aanwezig bij de overhandiging van de 10.000 handtekeningen die waren ingezameld tegen de sluiting van de Spoedeisende Hulp in Purmerend. Renske Leijten hekelde de zorgverzekeraars omdat zij de plannen voor vermindering van de Eerste Hulp posten in Nederland geheim willen houden. Yolanda de Gans bood de 10.000 protesthandtekeningen aan. Zij begon op de sociale media het protest tegen de sluiting van de Eerste Hulppost in Purmerend. GroenLinks, AOV en SP haalden op straat handtekeningen op tegen de sluiting. In totaal resulteerde dat in 10.000 protesten tegen de dreigende sluiting.

Lees verder
22 mei 2014

Amsterbaken moet open blijven

Het rijk wil het behandelcentrum Amsterbaken per 1 januari 2016 sluiten. Amsterbaken is een forensisch behandelcentrum in Amsterdam voor jongens tussen de 12 en 23 jaar die een strafrechtelijk feit hebben gepleegd, of daarvan worden verdacht. De SP vindt sluiting van Amsterbaken onverantwoord, omdat het de resocialisatie inperkt als je jongeren voortaan naar elders in Nederland moet sturen. SP-statenlid Colette Sacco: "Dan krijgen ze minder bezoek van ouders, familie en vrienden en juist dit contact is cruciaal om de behandeling succcesvol te laten zijn. Wij willen dat de provincie bij het rijk protest tegen dit besluit gaat aantekenen."

Lees verder
17 mei 2014

Er komt geen spitstarief en opheffing buslijnen

Er komt geen duurder spitstarief voor de bussen in de regio Haarlem-IJmond. Dit is het resultaat van een motie die de SP samen met PvdA en GroenLinks had ingediend in de statenvergadering van 15 mei.
VVD-gedeputeerde Post wilde bij de nieuwe  busconcessie Haarlem-IJmond het vervoerbedrijf de mogelijkheid geven in de spitsuren extra hoge tarieven te rekenen Ook is de kans een stuk kleiner geworden dat eind volgend jaar buslijnen in Haarlem en IJmond worden opgeheven.

Lees verder
28 april 2014

Geen verkoop provinciale grond voor bungalowpark Castricum

De SP wil niet dat de provincie grond verkoopt voor de bouw van het bungalowpark DuynParc in Castricum. Dat is de strekking van schriftelijke vragen van SP-statenlid Marnix Bruggeman aan gedeputeerde staten. “DuynParc” is gepland in natuur die is beschermd als zoge­naamde Natura 2000 en Ecologische Hoofdstructuur. Tegen de bouw van DuynParc is veel verzet. De SP-afdeling Castricum haalde al honderden hand­tekeningen op tegen het plan. Ook het Provinciaal Waterleidingbedrijf PWN ziet meer nadelen dan voordelen. Bouwbedrijf Van Wijnen en Landal GreenParks willen in het natuurgebied de Zanderij in Castricum 200 vakantiewoningen bouwen. Het gaat niet om vakantiehuisjes, maar om volwaardige vrijstaande woningen van twee bouwlagen. Het beschermd natuurgebied De Zanderij - waar DuynParc zou moeten komen – ligt ook buiten zogenaamd bestaand bebouwd gebied. De bouw is daarom volgens de provinciale regels eigenlijk niet toe­gestaan.

Lees verder
10 april 2014

Veiligheid overstekende voetgangers en fietsers moet beter

De veiligheid voor overstekende voetgangers en fietsers zou veel beter gegarandeerd kunnen worden wanneer de afsteltijd van de verkeerslichten verlengd wordt. Ook moeten op sommige kruispunten met provinciale wegen de voetgangers eigen oversteeklichten krijgen. SP-fractievoorzitter Remine Alberts: "De provincie zou dan echt laten zien dat de gevaarlijke situaties voor overstekend langzaam verkeer haar menens is. Nu blijven die situaties maar al te vaak gewoon voortbestaan."

Lees verder

Pagina's

U bent hier