h

Geen verkoop provinciale grond voor bungalowpark Castricum

28 april 2014

Geen verkoop provinciale grond voor bungalowpark Castricum

De SP wil niet dat de provincie grond verkoopt voor de bouw van het bungalowpark DuynParc in Castricum. Dat is de strekking van schriftelijke vragen van SP-statenlid Marnix Bruggeman aan gedeputeerde staten. “DuynParc” is gepland in natuur die is beschermd als zoge­naamde Natura 2000 en Ecologische Hoofdstructuur. Tegen de bouw van DuynParc is veel verzet. De SP-afdeling Castricum haalde al honderden hand­tekeningen op tegen het plan. Ook het Provinciaal Waterleidingbedrijf PWN ziet meer nadelen dan voordelen. Bouwbedrijf Van Wijnen en Landal GreenParks willen in het natuurgebied de Zanderij in Castricum 200 vakantiewoningen bouwen. Het gaat niet om vakantiehuisjes, maar om volwaardige vrijstaande woningen van twee bouwlagen. Het beschermd natuurgebied De Zanderij - waar DuynParc zou moeten komen – ligt ook buiten zogenaamd bestaand bebouwd gebied. De bouw is daarom volgens de provinciale regels eigenlijk niet toe­gestaan.

De 200 geplande vakantiewoningen kunnen er alleen komen met planologische instemming van de provincie. Eerder had de Partij voor de Dieren hierover al kritische vragen gesteld. Gedeputeerde staten antwoordden dat toestemming van de provincie lastig is, maar niet onmogelijk. Inmiddels is ook duidelijk dat de grond waarop DuynParc zou moeten komen nu nog voor ongeveer de helft van de provincie is. De SP vindt het te zot voor woorden als de provincie niet alleen planologische toestemming geeft voor het bouwplan, maar daarvoor ook nog grond verkoopt aan de bouwers. Marnix Bruggeman wil daarom van gedeputeerde staten weten of de natuurwaarde van het gebied en het negatieve advies van het Provinciaal Waterleidingbedrijf niet voldoende zijn om geen provinciale grond te verkopen. Bruggeman: “Als de provincie gewoon zegt dat zij de grond niet verkoopt, hoeft er niet eens begonnen te worden met een procedure voor ontheffing van de provinciale regels voor de ruimtelijke ordening.”    

Bijlage: 

U bent hier