h

Regels voor behoud groen en landschap streng toepassen

31 mei 2014

Regels voor behoud groen en landschap streng toepassen

De provincie moet haar regels voor behoud van groen en landschap eerder strenger dan soepeler toepassen. Die voorlopige conclusie trekt de SP-fractie in Noord-Holland na de eerste hoorzitting voor de evaluatie van de Structuur- visie en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).
Insprekers als Frank Beekers van Stichting Nekkerzoom uit Zuidoost-Beemster, Annet Wood van Berkhout is Boos! en Frank du Long van Actie Uitgeest lieten zien dat bouwplannen soms te makkelijk door de mazen van de wet kunnen glippen.

Het idee voor de bijeenkomst kwam van een werk- groep onder leiding van VVD-statenlid Erik Annaert, waarin ook de SP meedeed. De werkgroep had bedacht dat het goed zou zijn aan de inwoners en ondernemers in Noord-Holland te vragen of de provinciale ruimtelijke regels nog wel goed werken. Die regels staan in de Structuurvisie en de Provin- ciale Ruimtelijke Visie. Het zijn regels in grote lijnen, die gemeenten echter moeten gehoorzamen als zij gedetailleerde bestemmingsplannen maken.
Tijdens de eerste evaluatiebijeenkomst op 27 mei vroeg Frank Beekers van de Stichting Nekkerzoom aandacht voor het werelderfgoed Beemster: "Je  denkt dat als een gebied tot werelderfgoed is verklaard, er niks mis kan gaan met de Beemster. Maar dat gebeurt toch, omdat allerlei zware
bedrijven toestemming krijgen om bedrijfsruimte bij te bouwen." Annet Wood van Berkhout is Boos! kwam met een analyse van een geval waarin zo ongeveer alles misging: het plan voor het bedrijven- terrein Distriport in Koggenland, waar ex-gedepu-teerde Ton Hooijmaijers en steekpenningen een
rol speelden: "De locatiekeuze van Distriport was het gevolg van politiek en bestuurlijk gekonkel, niet van een deugdelijke inhoudelijke onderbouwing." Frank du Long van Actie Uitgeest vertolkte de zorgen over de aanleg van een opstelterrein voor 75 treinstellen in het groen ten noorden van Uitgeest.

SP-statenlid Marnix Bruggeman zegt na afloop van de hoorzitting: "Soms  is het echt lastig, bijvoorbeeld bij een bedrijf in landelijk gebied dat de keuze heeft tussen uitbreiden of failliet gaan. En als we meer treinen willen laten rijden, moet NS die ´s nachts ook ergens kunnen opbergen. Maar ik vind dat wij als provinciale staten daarbij nog beter moeten nadenken en opletten. De insprekers hebben mij daar stevig aan herinnerd."
Andere insprekers pleitten juist voor meer soepelheid, zoals gemeenteraadslid André la Fontaine van Positief Landsmeer. Hij wil dat de provincie een hotel toestaat in groen weidegebied, omdat dit meerwaarde heeft voor zijn gemeente. Op een vraag van Bruggeman waaruit deze meerwaar- de bestaat antwoordde La Fontaine: "Meer inkomsten uit  reclame en toeristenbelasting."
Er volgen nog twee bijeenkomsten op 10 juni in Schagen en 25 juni in Hilversum.

U bent hier