h

Veiligheid overstekende voetgangers en fietsers moet beter

10 april 2014

Veiligheid overstekende voetgangers en fietsers moet beter

De veiligheid voor overstekende voetgangers en fietsers zou veel beter gegarandeerd kunnen worden wanneer de afsteltijd van de verkeerslichten verlengd wordt. Ook moeten op sommige kruispunten met provinciale wegen de voetgangers eigen oversteeklichten krijgen. SP-fractievoorzitter Remine Alberts: "De provincie zou dan echt laten zien dat de gevaarlijke situaties voor overstekend langzaam verkeer haar menens is. Nu blijven die situaties maar al te vaak gewoon voortbestaan."

Al in de vorige statenperiode heeft de SP aandacht gevraagd voor veilig oversteken op provinciale kruispunten. Zo heeft het kruispunt N231/N196 (Legmeerdijk met de voormalige N201) een veel te korte oversteektijd voor voetgangers. Dezen moeten bovendien gebruik maken van de oversteeklichten voor fietsers. Deze gevaarlijke situatie bestaat al jaren, zonder dat de provincie daar iets aan gedaan heeft. Deze week vond een noodlottig ongeval met een fietsster plaats op de kruising N231 bij de hoofdingang van de bloemenveiling. Ook hier zou de oversteektijd veel te kort zijn.

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld.

Bijlage: 

U bent hier