h

Er komt geen spitstarief en opheffing buslijnen

17 mei 2014

Er komt geen spitstarief en opheffing buslijnen

Er komt geen duurder spitstarief voor de bussen in de regio Haarlem-IJmond. Dit is het resultaat van een motie die de SP samen met PvdA en GroenLinks had ingediend in de statenvergadering van 15 mei.
VVD-gedeputeerde Post wilde bij de nieuwe  busconcessie Haarlem-IJmond het vervoerbedrijf de mogelijkheid geven in de spitsuren extra hoge tarieven te rekenen Ook is de kans een stuk kleiner geworden dat eind volgend jaar buslijnen in Haarlem en IJmond worden opgeheven.

Voor de nieuwe busconcessie Haarlem-IJmond begint de provincie binnenkort een nieuwe aanbesteding. Gedeputeerde Post had daarbij aan de vervoerbedrijven de mogelijkheid willen geven voor 'tariefdifferentiatie'. In de praktijk zou dit vooral neerkomen op hogere tarieven in de spits. Dit zou reizigers moeten dwingen om meer buiten de spits te gaan reizen. SP-statenlid Marnix Bruggeman: "Maar het was gewoon een ordinaire tariefsverhoging. Niemand reist voor z'n lol in de spits. Het effect zou dus hooguit zijn dat mensen overstappen op de auto. Door het aannemen van de motie is dat voorkomen. De bus is zo al duur genoeg."
Gedeputeerde Post had zichzelf bij de aanbesteding ook de vrije hand willen geven buslijnen op te heffen. De SP had - eveneens samen met PvdA en GroenLinks - een motie op tafel gelegd om dit onmogelijk te maken. In het debat van 12 mei moest zij onder druk van deze motie toezeggen dat zij eventuele opheffingsplannen eerst ter goedkeuring zal voorleggen aan provinciale staten.
Voor de nieuwe concessie geldt dat elke buurt en elk dorp met minstens 2.000 inwoners recht heeft op openbaar vervoer. Post had daar aan willen voegen dat dit niet hoeft als zij en het vervoerbedrijf vinden dat er te weinig passagiers zijn. Bruggeman: "Te weinig passagiers is een vage norm.  Als het busbedrijf geen zin meer heeft in een buslijn, kan het gewoon zeggen dat ze er te weinig passagiers zijn. Maar de provincie geeft niet voor niks subsidie voor het openbaar vervoer. Dan heeft volgens ons elke buurt of ieder dorp recht op  busvervoer. De nieuwe regel van gedeputeerde Post had het risico dat bijvoorbeeld plaatsen als Spaarndam of Vogelenzang hun bus kwijt raken." Na de toezegging van Post besloten SP, PvdA en GroenLinks de motie tegen het opheffen van bussen voorlopig niet in stemming te brengen. Bruggeman: "Haar toezegging geeft ons de kans om bij elke lijn die ze wil opheffen dwars te gaan liggen. Dat zullen we zeker doen, en van de andere indieners van de motie verwachten wij niet anders."

U bent hier