h

Nieuws uit 2018

21 november 2018

Nog steeds kankerverwekkend gas van schepen in de Noord-Hollandse lucht?

Foto: SP Noord-Holland / Anna de Groot

Schippers die een chemische stof hebben vervoerd moeten ventileren om de restgassen kwijt te raken. Dat kan in speciale installaties, maar in de praktijk gebeurt het vaak al varend. Dat is gevaarlijk, omdat daardoor giftige en kankerverwekkende damp vrijkomt.

Lees verder
21 november 2018

Verslechtering busvervoer niet teruggedraaid: SP opent klachtenlijn

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
De provincie is niet van plan de inkrimping van het busvervoer in Noord-Holland Noord ongedaan te maken. Dit blijkt uit antwoorden van gedeputeerde staten op schriftelijke vragen van SP-statenlid Marnix Bruggeman. Met ingang van 22 juli zijn in Noord-Holland Noord 22 buslijnen opgeheven of ingekrompen. De SP opent daarom nu een klachtenlijn. Alle ontvangen klachten worden gebundeld in een zwartboek.Lees verder
20 november 2018

Omgevingsvisie NH2050 vastgesteld, SP stemt tegen

Foto: SP Noord-Holland / Anna de Groot

Op 19 november 2018 werd door Provinciale Staten van Noord-Holland de Omgevingsvisie NH2050 vastgesteld. Met de stem van de SP tegen, dat dan weer wel.

Lees verder
17 november 2018

Eric Smaling lijsttrekker voor SP Noord-Holland

Foto: Peter Dirks

Eric Smaling is tijdens de regionale vergadering van de SP gekozen tot 
lijsttrekker voor de komende verkiezingen van Provinciale Staten. Ook 
werd het verkiezingsprogramma vastgesteld. Smaling: "Ik ben heel blij 
dat de leden hun vertrouwen in mij hebben gesteld en ook ben ik er trots 
op dat ik de aanvoerder mag zijn van zo'n mooie club mensen. We gaan 
knallen en oogsten in maart!"
 

Lees verder
14 november 2018

Provincie kijkt de andere kant op bij problemen in de Jeugdzorg

De afgelopen weken is duidelijk geworden dat maar liefst vijfentwintig Noord-Hollandse gemeenten problemen hebben met het inkopen en organiseren van de jeugdzorg voor 2019. Het gaat hierbij onder andere om het bieden van ambulante en gesloten jeugdzorg. Reden voor de SP om samen met andere oppositiepartijen, GroenLinks en ChristenUnie-SGP, aan de bel te trekken bij het Provinciebestuur. SP-fractievoorzitter Remine Alberts: “De provincie kan niet lijdzaam blijven toezien hoe de worsteling binnen de gemeentes én de jeugdzorginstellingen blijft voortduren. De wachtlijsten hebben inmiddels een welhaast gevaarlijke lengte bereikt”

Lees verder
2 november 2018

Allesbehalve frisse lucht van Tata Steel

Foto: NH Nieuws / NH Nieuws

Enorme zwavelkleurige rookwolken. Ditmaal een emissie van Tata Steel. Op de website van Tata Steel was te lezen dat er een technische storing was waardoor de emissie is ontstaan. In de IJmuider Courant werd vermeld dat de gaswolk direct na het vrijkomen sterk verdund is geraakt en niet in de woonomgeving terecht is gekomen. En dat klachten van omwonenden niet zijn binnengekomen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier