h

Omgevingsvisie NH2050 vastgesteld, SP stemt tegen

20 november 2018

Omgevingsvisie NH2050 vastgesteld, SP stemt tegen

Foto: SP Noord-Holland / Anna de Groot

Op 19 november 2018 werd door Provinciale Staten van Noord-Holland de Omgevingsvisie NH2050 vastgesteld. Met de stem van de SP tegen, dat dan weer wel.

 

Een omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving en heeft betrekking op alle terreinen van de leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Op 19 november 2018 legden Provinciale Staten dus de toekomst van Noord-Holland tot 2050 vast, de toekomst tot over meer dan 30 jaar!

En in Noord-Holland blijft economie boven leefbaarheid gaan!

 

Door de statenleden werden veel amendementen en één motie geproduceerd. De meeste amendementen waren afkomstig van een combinatie van SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie/SGP. Maar er waren ook amendementen van de afzonderlijke fracties van die combinatie.

 

In elk geval werd bewerkstelligd dat er meer gedaan gaat worden aan het verbeteren van de biodiversiteit. Het is dringend nodig dat er een grotere variatie van planten en dieren in Noord-Holland komt. Ook werd vastgelegd dat in de nabije toekomst de diverse landschappen beter beschermd zullen worden dan vastgelegd in de concepttekst van de Omgevingsvisie. En voorts werd vastgelegd dat Provinciale Staten (ook) zeggenschap zullen hebben over
toekomstige ontwikkelingen.

 

In tegenstelling tot de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie/SGP was SP- statenlid Anna de Groot (en met haar de hele SP- fractie) van mening dat er onvoldoende verbeteringen in de Omgevingsvisie kwamen. Zo werd de deur opengezet voor projectontwikkelaars die willen bouwen in het schaarse Noord-Hollandse groen en kan Schiphol nog steeds vervuilen en uitbreiden zonder dat Noord-Holland de luchthaven stevig op de vingers tikt. Ook worden er vliegtuigen en vluchten verplaatst naar Lelystad en dat vinden Gedeputeerde Staten van Noord-Holland niet erg. Gooi maar lekker over de Noord-Hollandse schutting, dan heeft Lelystad ook vervuiling en lawaai!

 

De SP legt zich niet neer bij de toekomstkeuzes van Gedeputeerde Staten. Daarom stemden we tegen! De SP gaat voor een schone en leefbare toekomst voor de provincie!

 

U bent hier