h

Nog steeds kankerverwekkend gas van schepen in de Noord-Hollandse lucht?

21 november 2018

Nog steeds kankerverwekkend gas van schepen in de Noord-Hollandse lucht?

Foto: SP Noord-Holland / Anna de Groot

Schippers die een chemische stof hebben vervoerd moeten ventileren om de restgassen kwijt te raken. Dat kan in speciale installaties, maar in de praktijk gebeurt het vaak al varend. Dat is gevaarlijk, omdat daardoor giftige en kankerverwekkende damp vrijkomt.

In Noord-Holland werd op 1 maart 2017 een verbod ingesteld op dit 'varend ontgassen'. Dit tot grote opluchting van SP Statenlid Anna de Groot die al meerdere keren vroeg of een dergelijk verbod er zou kunnen komen.

Ook in de provincie Gelderland is er zo'n verbod. Maar dat blijkt niet rechtsgeldig te zijn. Zodoende kwamen en komen tankschepen dagelijks over Waal en Rijn Nederland in varen om in Nederland het overtollige gas te laten ontsnappen. Want de Duitse handhaving op zo'n verbod is veel strenger dan de Gelderse.

Minister Van Nieuwenhuizen laat in antwoord op kamervragen weten dat - tot de inwerkingtreding van het nationale ontgassingsverbod - er voor de meeste stoffen geen sprake is van overtredingen en dus ook niet van crimineel gedrag. Pas als het nationale ontgassingsverbod is ingegaan, kan hard opgetreden worden tegen het in de lucht lozen van giftige stoffen door schepen.

SP Statenlid Anna de Groot vindt het een kwalijke zaak dat schepen nog steeds kankerverwekkende stoffen over Noord-Holland kunnen uitblazen en heeft daarom schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gesteld.

Zij wil van GS weten of het Noord-Hollandse verbod van maart 2017 enig effect heeft gehad, of het verbod wél gehandhaafd wordt door de inspectiediensten en of er nu écht in 2020 een verbod is. Want varend ontgassen kan écht niet meer!  

U bent hier