h

Provincie kijkt de andere kant op bij problemen in de Jeugdzorg

14 november 2018

Provincie kijkt de andere kant op bij problemen in de Jeugdzorg

De afgelopen weken is duidelijk geworden dat maar liefst vijfentwintig Noord-Hollandse gemeenten problemen hebben met het inkopen en organiseren van de jeugdzorg voor 2019. Het gaat hierbij onder andere om het bieden van ambulante en gesloten jeugdzorg. Reden voor de SP om samen met andere oppositiepartijen, GroenLinks en ChristenUnie-SGP, aan de bel te trekken bij het Provinciebestuur. SP-fractievoorzitter Remine Alberts: “De provincie kan niet lijdzaam blijven toezien hoe de worsteling binnen de gemeentes én de jeugdzorginstellingen blijft voortduren. De wachtlijsten hebben inmiddels een welhaast gevaarlijke lengte bereikt”

De reactie vanuit het Provinciebestuur – op de vraag of de provincie gemeenten niet te hulp kan schieten - was even formalistisch als teleurstellend. Gedeputeerde Jaap Bond (CDA) liet weten dat gemeenten de problemen in de jeugdzorg nog niet hebben aangekaart en dat de provincie gemeenten niet meer te bieden heeft dan een luisterend oor.

SP-fractievoorzitter Remine Alberts: “Het klopt dat de jeugdzorg sinds 2015 formeel geen taak meer is van de provincie maar van de gemeenten. Echter wanneer je ziet dat het mis dreigt te gaan op zoveel plekken in je provincie dan mag je als Provinciebestuur niet de andere kant op kijken. Dan stel je, je proactief op en steek je op zijn minst de koppen bij elkaar om te kijken hoe je gezamenlijk als gemeenten en provincie de problemen kunt oplossen”

Gedeputeerde Bond bood wel een kleine opening. Hij stelde namelijk dat hem nog geen signalen vanuit gemeenten hadden bereikt over de problemen in de jeugdzorg. Wellicht dat hij en het Provinciebestuur nog van gedachten veranderen wanneer duidelijk wordt hoe erg de gemeenten het water aan de lippen staat. De SP zal de komende weken zowel op lokaal als provinciaal niveau vinger aan de pols houden en verontrustende berichtgeving over de jeugdzorg blijven aankaarten.  

U bent hier