h

Weer uitstel beslissing traumahelikopter VUmc

27 juli 2018

Weer uitstel beslissing traumahelikopter VUmc

Foto: Gemeente Amsterdam / Gemeente Amsterdam
De beslissing of de helihaven bij de woonwijk rond het VU-ziekenhuis kan blijven is weer uitgesteld. Volgens gedeputeerde Tekin (PvdA) wordt die beslissing nu "voor het einde van deze coalitieperiode" genomen. Dat is in maart 2019. De SP vraagt al sinds begin 2015 aandacht voor de geluidoverlast en gevaren rondom de landingsplaats op het dak van het VU-ziekenhuis, vlakbij woningen.

Overigens onderstreept de SP het belang van de traumahelikopter. Maar bij andere ziekenhuizen vliegt deze vaak van echte vliegvelden verderop. Volgens de Wet luchtvaart had de provincie al in 2014 een zogenaamd luchthavenbesluit moeten nemen. Daarbij komt ook de vraag aan de orde of voor de helihaven een betere locatie mogelijk is dan de huidige.

Al jaren schrijven gedeputeerde staten in de begroting dat het komende jaar het luchthavenbesluit voor de helihaven van het VUmc zal worden genomen. En al even lang vraagt de SP haast te maken. In oktober 2017 diende de SP nog maar weer eens een motie in om uiterlijk 1 januari 2018 de knoop door te hakken. Gedeputeerde Tekin gaf toen als excuus de mogelijke bestuurlijke fusie tussen VUmc en AMC.

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
In antwoord op nieuwe schriftelijke vragen van de SP schrijven gedeputeerde staten nu dat er nog weer een "verdiepend onderzoek" wordt gedaan. En suggereren nu dat de fusie er eigenlijk niks mee te maken heeft: "Voor de volledigheid wijzen wij er graag op dat VUmc en AMC bestuurlijk gefuseerd zijn. In juridische zin blijven AMC en VUmc aparte entiteiten. De bestuurlijke fusie betekent dat in de Raden van Bestuur van VUmc en AMC dezelfde personen zitten."

De voorgeschiedenis kun je op onze site lezen in het artikel "Vergunningen helihavens moeten tip-top in orde zijn".

U bent hier