h

"Vergunningen helihavens moeten tip-top in orde zijn"

22 mei 2015

"Vergunningen helihavens moeten tip-top in orde zijn"

SP-statenlid Marnix Bruggeman wil weten waarom er nog steeds geen provinciale vergunningen voor de helikopterhavens in Noord-Holland zijn. Volgens de Wet luchtvaart hadden provinciale staten daartoe uiterlijk 1 november 2014 'luchthavenbesluiten' moeten nemen. Eén van deze helihavens is op het dak van het VU-ziekenhuis. "Ook daar moet het moet het tip-top in orde zijn. Want de traumahelikopter is een onmisbare voorziening in de gezondheidszorg", aldus Bruggeman.

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

Vroeger verleende het ministerie de vergunningen voor kleine vliegvelden, waaronder de helihavens. Met de Wet luchtvaart van 1 november 2009 is die taak overgeheveld naar de provincies. Provinciale staten moesten voor elk vliegveld een zogenaamd luchthaven­besluit nemen dat in de plaats kwam van de oude vergunning. Voor sommige vliegvelden moest dit volgens de wet uiterlijk 1 november 2010, voor andere uiterlijk op 1 november 2011, maar voor allemaal in elk geval uiterlijk 1 november 2014. Van het ministerie kreeg de provincie Noord-Holland voor deze nieuwe taak een zak geld mee van € 85.750 per jaar.

Bruggeman: "Bij de helihaven van VUmc moet in het luchthavenbesluit bijvoorbeeld goed geregeld zijn hoe de aanvliegroutes precies lopen. Niet onbelangrijk, want er zijn op de Zuidas de laatste jaren hoge gebouwen bijgekomen. Ik heb voor de helihaven van de VU herhaaldelijk in de statencommissie aan gedeputeerde Talsma gevraagd hoe het er mee stond. Hij zei telkens dat ze er nog mee bezig waren. Nu heb ik er dan uiteindelijk officiële schriftelijke vragen over moeten stellen. Het overhevelen van de vergunningen van het ministerie is ooit gebeurd omdat de provincies ook wat te doen moesten hebben. Dan moet je het vervolgens niet laten liggen. De provincie heeft er vijf jaar de tijd voor gehad. Als het niet in orde is, loop je het risico dat de helikopter wordt stilgelegd. Om over een ongeluk maar te zwijgen. Dat moeten we niet hebben. Denk nog maar eens aan de monstertruck, of de vuurwerkramp in Enschede, waar de vergunningen ook niet op orde waren. Voor ambulances moet je ook een vergunning hebben. Dat is maar goed ook. Ik heb liever niet dat de slager op de hoek een beetje gaat bijbeunen in het ambulancevervoer."

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

Volgens de Wet luchtvaart moeten gedeputeerde staten sinds 2009 een jaarlijks verslag maken over hun werkzaamheden voor het luchtverkeer. Volgens Bruggeman is ook dit nooit gebeurd. Het maken van de luchtvaartbesluiten zelf is de taak van provinciale staten. De ambtenaren en gedeputeerde Talsma moesten daarvoor echter voorstellen doen aan provinciale staten. Bruggeman vraagt daarom in zijn schriftelijke vragen: "Hoe zouden volgens gedeputeerde staten de reacties van de publieke opinie en persmedia kunnen zijn indien zich onverhoopt een vliegincident voordoet op of nabij één van de in de provincie operationele helihavens en tevens blijkt dat provinciale staten voor deze haven geen luchtvaartbesluit of luchthavenregeling bij verordening hebben vastgesteld? Houden gedeputeerde staten het voor mogelijk dat de publieke opinie in zo'n geval ook leden van provinciale staten individueel van nalatigheid beticht?"

U bent hier