h

Brugwachters Trigion uitbesteding is gewoon lonen knijpen

20 januari 2017

Brugwachters Trigion uitbesteding is gewoon lonen knijpen

Brugwachters van provinciale bruggen gaan tot een kwart minder verdienen. Dit is het gevolg van een nieuwe aanbesteding van de brugbediening. De provincie heeft de brugbediening vorig jaar gegund aan het particuliere bedrijf Trigion. Deze firma kwam als goedkoopste inschrijver uit de bus. "Wij snapten al niet waarom het bedienen van de bruggen van de provincie moest worden geprivatiseerd", zeggen SP-statenleden Carlien Boelhouwer en Wim Hoogervorst. "Nu blijkt het inderdaad een ordinaire bezuiniging op de lonen te zijn, over de ruggen van de brugwachters. En dan roept de provincie trots dat uitbesteding goedkoper is."

De brugbediening was eerder al grotendeels uitbesteed aan de firma ODV Maritiem. Bij de nieuwe aanbesteding ging het werk naar Trigion, dat het bruto uurloon botweg met 20 % verlaagde. Bij arbeidsongeschiktheid hebben de brugwachters geen recht meer op doorbetaling van loon. Afgelopen maandag in de statencommissie Mobiliteit vertolkte Daan Troost van vakbond Nautilus de boosheid van de brugwachters. Hij wees er op dat brugwachters op een 0-uren contract worden gezet en tijdelijke aanstellingen krijgen. Hun functieomschrijving is veranderd in "verkeersregelaar", waardoor Trigion ze naar willekeur ook op ander werk kan zetten. Troost verwoordde wat zijn achterban daar van vond: 'beschamend', 'vernederend', 'wurgcontract', 'meer dan 20% loonsverlaging' en 'ik voel me gebruikt!'

Gedeputeerde Loggen gaf op de grieven van de brugwachters een ontwijkend antwoord. Tot ongenoegen van SP-statenlid Wim Hoogervorst: "Loggen wil een broedende kip, een metafoor voor het nu lopende overleg tussen Trigion en brugwachters, niet storen. Nou, dat staat hem te prijzen. Hij wil gewoon straks kunnen zeggen: 'tja, de provincie staat hier buiten, dit zijn de gesprekspartners overeen gekomen.' Verder heeft de VVD het alleen maar over veiligheid." In de commissie vroeg Hoogervorst of Troost daarna nog mocht reageren op Loggen. Commissievoorzitter Hein Struben (D66) vond dit niet nodig.

SP-statenlid Carlien Boelhouwer stelde over de uitbesteding in 2015 al schriftelijke vragen. Zij wilde toen weten waarom de provincie overheidstaken uitbesteedt, terwijl bijvoorbeeld het rijk juist weer schoonmakers in eigen dienst neemt. Gedeputeerde staten gaven toen als antwoord: "In het antwoord op uw eerdere vragen is voorts aangegeven dat de brug- en sluisbediening historisch gezien altijd door provinciale

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
medewerkers is uitgevoerd, doch dat dit onvoldoende argument is om deze taak in huis te willen houden."

Bij de behandeling van de begroting diende de SP op 14 november 2016 samen met 50PLUS een motie in om bij een aanbesteding in elk geval al het personeel van de vorige werkgever over te nemen. D66-gedeputeerde Jack van der Hoek suggereerde echter dat er geen vuiltje aan de lucht is. Nadat hij later toch toezegde met een notitie te komen bracht de SP de motie voorlopig nog niet in stemming.

De SP-statenfractie gaat de schandalige behandeling van de brugwachters binnen de provincie nu op alle mogelijke manieren opnieuw op de agenda zetten.

Carlien Boelhouwer stelde deze week om te beginnen opnieuw schriftelijke vragen, samen met Olga de Meij van 50PLUS. Aanleiding is het gedoe rond de brugbediening in Zaanstad. Boelhouwer en De Meij vroegen meteen ook wanneer gedeputeerde Van der Hoek nu met zijn beloofde notitie komt.

U bent hier