h

Laat het Rijk het IJsselmeer niet vernietigen

5 mei 2023

Laat het Rijk het IJsselmeer niet vernietigen

Foto: Foto / Dhr. Ebbelaar

De Rijksoverheid wil zand winnen in het IJsselmeer. Daarmee tast het de kwaliteit van het ecosysteem enorm aan. Vooraanstaande natuurgroepen komen in protest; net als de SP willen zij de zoetwatervoorziening en de natuur in bescherming nemen. De SP stelt daarom samen met PvdD, GL en D66 vragen¹ aan het provinciebestuur.

Fractievoorzitter Remine Alberts: “Zandwinning in dit Natura2000-gebied is desastreus. De provincie moet hier – net als de provincies Flevoland en Friesland – dwars voor gaan liggen”. Zandwinning in het fragiele IJsselmeer brengt grote risico’s met zich mee, zoals verzilting, vertroebeling en intoxicatie. De waterkwaliteit en de flora en fauna staan daarmee nóg verder onder druk. Dát weten ook de natuurgroepen te vertellen; It Fryske Gea, Aksjegroep Murns/Aldemardum, Natuurmonumenten, Stichting Gaasterlân Natuerlân, IJsselmeervereniging en Vogelbescherming Nederland stelden daarom een position paper op.²

In een ander Natura2000-gebied, de Waddenzee, is het om dezelfde redenen ook al jaren verboden om er zand te winnen.³ “Dus wat bezielt het Rijk om nu op deze plek de natuur te willen vernietigen?”, besluit Remine Alberts. De genoemde partijen en natuurgroepen willen dat de provincie ingrijpt en met de minister in gesprek gaat om de zandwinning te voorkomen.


¹ De Statenvragen van SP, PvdD, GL en D66 “Zandwinning IJsselmeer” treft u in de bijlage aan (pdf).

² De position paper van de natuurgroepen treft u hier aan

³ Een motie om externe bedreigingen voor de Waddenzee te voorkomen is in juni 2021 in de Provinciale Staten aangenomen. Klik hier voor de motie.


Sinds 1999 is het verboden om in de Waddenzee zand te winnen. Lees hier meer over via deze website.


Foto: Foto / It Fryske Gea
 

Foto: . / .

 

Foto: . / .

 

U bent hier