h

Provincie, trek ten strijde voor het behoud van ons OV

26 juni 2022

Provincie, trek ten strijde voor het behoud van ons OV

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Het Openbaar Vervoer (OV) in Nederland dreigt 30% van het aanbod te verliezen, als het aan het Rijk ligt. Dat betekent dat er ook in de provincie Noord-Holland vele buslijnen geschrapt zullen worden en er aanzienlijk minder treinen zullen rijden. “Dit is opnieuw een mokerslag voor het OV. Achtereenvolgende kabinetten hebben al stelselmatig op het OV bezuinigd. Het Rijk laat de reizigers en de vervoersbedrijven in de steek”, aldus statenlid Wim Hoogervorst. “En dat terwijl we juist moeten inzetten op méér openbaar vervoer.”

In de coronatijd hielden de provincies en het Rijk de vervoersbedrijven overeind met steunmaatregelen. Het herstel van de uitblijvende reizigersaantallen is bijna in zicht en het Rijk kondigt aan om de ‘coronasteun’ eind 2022 te stoppen. De vervoersbedrijven rekenden voor dat daardoor 30% minder aanbod zal zijn. “Een regelrechte ramp!” zo verwoordt Hoogervorst het. “Een immens aantal Noord-Hollandse reizigers zullen niet meer naar hun school, hun werk of hun sociale contacten kunnen reizen. Als ze eenmaal uit het OV zijn weggejaagd, is het haast onmogelijk om ze later terug te krijgen.” Deze week liet gedeputeerde Olthof een terugtrekkende beweging zien, door te zinspelen op het ‘veranderen van het OV-aanbod’. Dat moet hij volgens de SP helemaal niet doen; hij moet richting het Rijk ten strijde blijven trekken om verdere kaalslag in het openbaar vervoer te voorkomen.

De SP verlangt van gedeputeerde Olthof dat hij alles-op-alles zet om – samen met gemeentes, de provincies en organisaties als Milieudefensie – het Rijk te bewegen om het openbaar vervoer op zijn minst op het oude peil te brengen. “In het licht van de klimaatverandering, de vervuilde binnensteden en de stijgende armoede, moeten we juist extra in het openbaar vervoer investeren.” De SP pleit voor een fijnmazig netwerk dat bereikbaar en betaalbaar is voor iedereen.


De SP stelde aan de hand van de berichtgeving over het stoppen van de coronasteun door het Rijk, eind april statenvragen. Het antwoord van de provincie blijft vooralsnog uit, omdat er medio juni een overleg zou plaatsvinden met de staatssecretaris.

Lees meer over het rampzalige idee voor het beëindigen van de coronasteun, in een eerder artikel op onze website.

Reactie toevoegen

U bent hier