h

Coalitie wuift inwonersbelangen weg bij plaatsing windturbines

25 mei 2022

Coalitie wuift inwonersbelangen weg bij plaatsing windturbines

Foto: Marcel Lathouwers / SP

De provincie laat de afstandsnorm van 600 meter voor windturbines los. Inwoners van Noord-Holland zijn daar terecht al tijden bezorgd over. Het betekent dat zij ernstige gezondheidsproblemen kunnen oplopen, wanneer de turbines te dicht bij woningen geplaatst worden. De provinciale omgevingsverordening biedt de mogelijkheid om hier iets aan te doen, maar voorstellen vanuit de oppositie en een referendumverzoek vanuit de bevolking, worden door de coalitiepartijen opzij geschoven. De SP is er verbolgen over en stemde daarom tegen de herziening van deze provinciale omgevingsverordening.

De Omgevingswet vervangt 26 wetten in de ruimtelijke ordening en is ‘een gedrocht van een wet’, zo stelt fractievoorzitter Remine Alberts: “Teveel wordt neergelegd bij gemeenten en daar komen ongelukken van. Kijk maar naar de plaatsing van datacenters in Hollands Kroon”. Via de Omgevingsverordening wordt bepaald hoe om te gaan met natuurgebieden, bebouwing buiten de dorps- en stadskernen, het instandhouden van cultuurhistorie, de opwekking van duurzame energie en ga zo maar door. De inwoners wordt gevraagd – bij de Regionale Energie Strategieën (RES) – wat zij vinden van de beoogde locaties van het opwekken van wind- en zonne-energie. In die regionale overleggen zijn mensen gehoord, maar was het vooral éénrichtingsverkeer.¹ Mede daardoor hebben Noord-Hollanders, op initiatief van Actiegroep Windalarm, een petitie getekend voor een referendum over de Omgevingsverordening. De coalitiepartijen VVD, D66, GroenLinks en PvdA blokkeren het referendum vanwege een vermeende ‘spoedeisendheid’, als het gaat om het plaatsen van windturbines. Alberts daarover: “Waar is die ‘spoedeisendheid’ van de coalitie als het gaat om het redden van het klimaat, wanneer Schiphol, Tata Steel en de plaatsing van datacenters ter sprake zijn?” Het referendum kon wat de SP betreft gewoon doorgaan.

Teveel politieke partijen laten de oren hangen naar ‘de grote jongens’, terwijl de ‘kleine man’ nog altijd tegen de bierkaai op moet vechten. De SP blijft voor onze inwoners én voor ons klimaat in de bres springen.


¹ Artikel SP, 14 januari 2021: “ENERGIETRANSITIE IN NOORD-HOLLAND NOG VER WEG”

en:

Artikel SP, 22 juni 2020: “REGIONALE ENERGIE STRATEGIE GEEFT NOG GEEN VERTROUWEN”


Meer hierover via: 

- Noord-Hollands Dagblad, 23 mei 2022: “Geen referendum over loslaten afstandsnorm van 600 meter voor windmolens”

- NH Media, 23 mei 2022: “Inwoners willen inspraak over windmolens: ‘Zeker weten dat gezondheid gewaarborgd is’.”

 

Reactie toevoegen

U bent hier