h

Energietransitie in Noord-Holland nog ver weg

14 januari 2021

Energietransitie in Noord-Holland nog ver weg

Foto: Foto / Businesspark Andijk Zuid

Het proces rondom de twee Regionale Energie Strategieën (RES) in Noord-Holland verloopt erg stroef. Er is veel weerstand, omdat de participatietrajecten tot nu toe zeer ondermaats zijn. De SP hoort de geluiden uit de twee regio’s en wil dat altijd wordt aangetoond dat er voldoende rekening is gehouden met de inbreng van omwonenden. Hierbij moet de gezondheid, de leefbaarheid en het mede-eigenaarschap voorop staan.

De SP ziet geen toekomst voor (fossiele) brandstoffen als gas, kolen en olie. We moeten overstappen op duurzame energiebronnen. Hier moeten dan zoveel mogelijk omwonenden van kunnen meeprofiteren. Bewoners zetten echter in dit overgangsproces steeds vaker de hakken in het zand door slechte informatievoorziening of doordat ze onvoldoende gehoord worden. Bewoners van de Amsterdamse wijk IJburg bijvoorbeeld komen massaal in opstand* vanwege de rammelende participatie. Gedeputeerd Stigter volgt echter het advies van de stadsdeelraad om het IJmeer tot zoekgebied uit te roepen en ziet geen problemen. SP-fractievoorzitter Eric Smaling: “Mijn beeld is heel anders dan dat van de gedeputeerde. Wij horen verhalen over voorgekookte sessies, dat er geen behoefte is aan moeilijke vragen, dat er bewust wordt afgeweerd en gestuurd. Mensen komen in een proces terecht wat sterk wordt gestuurd door mensen die daarvoor zijn ingehuurd. Kom dan niet aan met dat de participatie goed verloopt. Het zou de gedeputeerde sieren als hij nu zegt dat het krankzinnige plan om eventueel windturbines te plaatsen vlak voor IJburg nu van tafel gaat”. Aan dat laatste wordt door de gedeputeerde Stigter vervolgens geen gehoor gegeven, want ‘ik volg de lijn van Amsterdam’.

De SP diende eerder met succes moties** in, gericht op ontzien van het Geingebied dat onder Unesco Werelderfgoed valt en gericht op mede-eigenaarschap van initiatieven gericht op duurzame energie. Dit zou meer draagvlak onder de Noord-Hollanders kunnen creëren.

Op dit dossier zal de SP voortdurend waakzaam blijven. Het is complex en tijdpaden zijn niet altijd duidelijk. Door het geschuif met zoekgebieden is het bovendien schieten op een bewegend doel. Wordt vervolgd.

 * Artikel Parool: “Wethouder of niet, IJburg protesteert tegen windmolens”

** De aangenomen SP-moties ‘Participatie’ en ‘Geingebied’ treft u hieronder als PDF aan.

 

U bent hier