h

Regionale Energie Strategie geeft nog geen vertrouwen

22 juni 2020

Regionale Energie Strategie geeft nog geen vertrouwen

Foto: Foto / BNN Vara

Elke regio in Nederland geeft invulling aan de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord. Samen met maatschappelijke partners, overheden, inwoners en bedrijfsleven komt men tot een regionaal gedragen Regionale Energie Strategie (RES). Vandaag konden de provinciale statenfracties duidelijk maken wat goed is aan het concept-RES en waar het aan schort. SP-fractievoorzitter Eric Smaling vroeg onder anderen aandacht voor het gebrek aan draagvlak in de regio’s en voor het grensgebied met de provincie Utrecht. Verder wees hij op het feit dat datacentra de duurzame energie monopoliseren: “Het aantal datacentra neemt een vlucht in onze provincie. Ze eisen de nieuw verworven energie uit wind en zon op, ze verlangen prioriteit op het elektriciteitsnet en kunnen tevens subsidies op duurzame energie benutten waar wij met z’n allen aan meebetalen.Hoe ga je het verkopen aan de inwoners als gesubsidieerde duurzame energie naar grote Amerikaanse multinationals gaat?”, aldus Smaling.

Foto: Foto / nhec.nl

Gebrek aan draagvlak

De regionale concept-RES’sen spitsen zich toe op het zoeken naar locaties voor het opwekken van zonne-energie en windenergie. Er zijn vanaf het begin inwoners, energiecoöperaties, experts, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrokken, zo geeft Gedeputeerde Staten te kennen. Aan die betrokkenheid schort het echter behoorlijk. In de regionale overleggen zijn mensen gehoord, maar was het vooral éénrichtingsverkeer. Natuurmonumenten gaf bijvoorbeeld aan dat de zoekgebieden voor wind en zon zoals die nu zijn vastgesteld geen weergave zijn van het participatieproces. En Kor Buitendijk, voorvechter van een alternatief, veel minder landschap-belastend plan, wordt buiten de dijk gehouden. Ook bleek dat de in de vorige collegeperiode bereikte overeenstemming over 600 meter afstand tussen windmolens en woningen op de helling staat. Het Planbureau voor de Leefomgeving gaat nog kijken naar de ruimtelijke inpassing en het maatschappelijk draagvlak.

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Grensgebied

De Provincie Noord-Holland heeft buren. Met name aan de grens met Utrecht zijn veel zoekgebieden geïdentificeerd die hinderlijk zijn voor de overkant. Zo heeft Utrecht tegen Amsterdam Zuid-Oost aan een flinke hoeveelheid windmolens ingepland, net in een uitwaaigebied voor veel mensen.

In september van dit jaar gaat de discussie verder. De SP volgt in de tussentijd de ontwikkelingen op de voet.


* Artikel Noord-Hollands Dagblad: “Kor Buitendijk voelt zich buitenspel gezet met alternatief RES-plan en roept hulp bevolking in.” 

** Artikel SP Noord-Holland, 6 februari 2020: “Werken aan draagvlak voor energietransitie grondig mislukt”

*** De aangenomen SP-motie “draagvlak en participatie in de Regionale Energiestrategieën (RES)” kunt u hieronder in de bijlage lezen in PDF. 

 

Zie ook:

“SP stelt vragen over datacenters en windmolens in Wieringermeerpolder”

en:

De weblog van Marie-France van Oorsouw: "RES - kent u die uitdrukking?"

U bent hier