h

Neem nieuwe Rijksnormen voor windmolens mee in Omgevingsverordening

11 maart 2022

Neem nieuwe Rijksnormen voor windmolens mee in Omgevingsverordening

Foto: Marcel Lathouwers / SP

De Provinciale Omgevingsverordening is deze week uitgesteld. De SP is hier voorstander van, omdat eerst goed moet worden uitgezocht wat de gezondheidseffecten zijn van windmolens op land. Het veelbesproken referendumverzoek van Windalarm zal daardoor eveneens later behandeld moeten worden.

Dankzij een aangenomen VVD/SP-Kamermotie¹ onderzoekt het Rijk de gezondheids- en leefbaarheidseffecten van windmolens op land. Pas wanneer dit onderzoek is afgerond, kan er worden bekeken of de provinciale afstandsnorm van 600 meter gehandhaafd moet blijven. “Het kan ook zomaar inhouden dat deze norm nog te krap is en dat er nieuwe normen van ten minste 800 of zelfs 1500 meter meten komen!” aldus Alberts.

Zowel de nieuwe normen vanuit het Rijk als het referendumverzoek² worden later behandeld. Gedeputeerde Staten spreekt over één of twee maanden. Dat is natuurlijk afhankelijk van hoe snel de onderzoeksresultaten op tafel kunnen liggen.


¹ Bron: Kamermotie Erkens/Leijten over het maken van afspraken voor de plaatsing van nieuwe windmolens.

 

² Bron: Website Provincie Noord-Holland.


Lees er meer over op onze website: "Van fossiele naar duurzame energie niet ten koste van de volksgezondheid"

Reactie toevoegen

U bent hier