h

Succesvolle strijd door Stichting Hart voor het Twiske

15 november 2021

Succesvolle strijd door Stichting Hart voor het Twiske

Foto: Salomao Nunes / wttf

Stichting Hart voor het Twiske zet zich al jaren in om het Natura 2000-gebied Het Twiske te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Eén van deze invloeden is het organiseren van festivals. Het op Europees niveau beschermde natuurgebied dreigt continu te worden aangevallen, omdat men er geld aan wil verdienen. De stichting steekt hier met succes een stokje voor: Een natuurvergunning voor festivals is ingetrokken.

Het bedrijf Dekmantel wil er festivals organiseren, genaamd Lentekabinet en Zomerkabinet. In heel het Natura 2000-gebied mogen er helemáál geen natuurverstorende activiteiten plaatsvinden, zoals campingovernachtingen en luide muziekfeesten met duizenden bezoekers. Desondanks halen het College van B&W van de gemeente Oostzaan en de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hier de neus voor op. Stichting Hart voor het Twiske trok samen met IVN Twiske en het landelijke NatuurAlert alles uit de kast om de natuurvergunning voor het bedrijf Dekmantel aan te vechten. En met succes!¹ David Sluis is één van de leden van stichting Hart voor het Twiske. Hij toonde aan dat de Noordse woelmuis actief is in dit gebied; een ‘endemische soort’ die nergens anders op de wereld voorkomt. Het heeft dan ook de hoogste Europese beschermende status gekregen. SP-fractievoorzitter Remine Alberts stelde hier in de provincie vragen over.² Bovendien had de natuurvergunning helemaal niet verleend mogen worden, omdat het nooit ter inzage heeft gelegen. Omwonenden en andere belanghebbenden hebben geen kans gekregen om bezwaar en beroep aan te tekenen.

Hoewel de natuurvergunning voor deze festivalorganisator nu is ingetrokken, is de strijd nog niet gestreden.³ De natuur zelf is niet opgewassen tegen de grillen van het kapitaal en de verkeerde besluiten van overheidsbesturen. Nieuwe vergunningaanvragen moeten op tijd bij alle belanghebbenden ter inzage liggen. De natuurorganisaties en de SP blijven zich sterk maken om de belangen van ónze natuur te waarborgen.

Foto: Marcel Lathouwers / SP
Foto: SP / SP


 

 

 

 

¹ Artikel RTV Zaanstreek, 8 november jl.: ‘Natuurvergunning festivals ingetrokken en gerotzooi rondom de Noordse woelmuis’

² Beantwoorde Schriftelijke Vragen SP Noord-Holland, 26 oktober jl.: ‘De ontdekking van de noordse woelmuis aan de rand van het intensief gebruikte recreatieve deel van Het Twiske’.

³ Artikel NH Nieuws, 8 november jl.: ‘Stichting Hart voor het Twiske roept op tot demonstratie: ‘Plannen nog niet van tafel.’


Meer lezen?

Website SP Noord-Holland, 23 augustus jl.: “Noordse woelmuis en festivals gaan niet samen in beschermd natuurgebied Het Twiske.”


Eerder deed de SP onderzoek naar het gebruik van Het Twiske, waaruit bleek dat men er vooral wil genieten van de natuur en de rust. Men wil dat er wordt geïnvesteerd in de natuur. De commercie moet volgens de gebruikers uit het gebied blijven. Alle resultaten treft u hieronder in het rapport ‘Het Twiske: De bezoekers aan het woord’ aan.

Reactie toevoegen

U bent hier