h

Noordse woelmuis en festivals gaan niet samen in beschermd natuurgebied Het Twiske

26 augustus 2021

Noordse woelmuis en festivals gaan niet samen in beschermd natuurgebied Het Twiske

Foto: Foto / waarnemingen.nl

Nabij het intensief gebruikte deel van natuurgebied Het Twiske werd de Noordse woelmuis aangetroffen. In Het Twiske laat men geregeld festivals toe, zoals Welcome to the Future en het Zomer-/Lentekabinet. Omdat aan de beschermde status van dit natuurgebied en diens bewoners nogal eens voorbij wordt gegaan, stelt de SP vragen. ‘Het gewelddadig verstoren van deze hoogwaardige natuur moest eens afgelopen zijn’.

In natuurgebied Het Twiske leven allerlei planten en dieren. Vele soorten verdienen extra bescherming omdat ze zelden voorkomen. Zij staan dan op (internationale) Rode Lijsten¹. Het Twiske zelf heeft de status Natura-2000 verworven. Dit natuurgebied valt daarmee onder strenge Europese regimes. De Noordse woelmuis heeft zich al tijden in het gebied gehuisvest. Het is een zoogdier dat op zo’n rode lijst staat. In het hele gebied is de soort al vaker waargenomen². In dit stukje hoogwaardige natuur verstoren festivals bruut het (bodem-)leven.

Foto: Cartoon / Arend van Dam
Statenlid Remine Alberts (SP): “Naast de Noordse woelmuis leven er vele andere bedreigde soorten, zoals de roerdomp. Het is niet uit te sluiten dat de meervleermuis hier eveneens een onderkomen heeft gevonden. Festivals op deze plek zijn niet van een dusdanig ‘groot openbaar belang’ dat de provincie ze kan toelaten. Laat deze festivals verkassen naar een plek waar het wél kan. Er heerst toch geen beschermingsregime op feestgangers?"

We nemen de natuur en de diversiteit in Noord-Holland serieus. Gedeputeerde Staten zullen spoedig moeten antwoorden op de door ons gestelde vragen. In afwachting hierop blijft de SP Het Twiske scherp in de gaten houden. 

¹ Lijst van Nederlandse soorten. Bron: Ministerie van LNV

² Bron: Waarnemingen.nl

 

Hieronder treft u de vragen van SP-statenlid Remine Alberts in PDF aan, als ook de documenten waar naar verwezen wordt.

Reactie toevoegen

U bent hier