h

Erfenis N23-werk: oplossing problemen ‘in de wacht’

12 oktober 2021

Erfenis N23-werk: oplossing problemen ‘in de wacht’

Foto: Wim Hoogervorst / SP

De realisatie van de N23 (nu: N194 en N307) heeft in de regio West-Friesland nieuwe problemen veroorzaakt. Landbouwverkeer door de dorpen, meer geluidsoverlast, onveilige (fiets)verbindingen, schade aan de natuur – volgens GS en een meerderheid van de Staten hoeven de gemeenten in de regio niet te rekenen op een spoedige oplossing.

In de Statenvergadering van maandag 11 oktober jl. pleitte de SP-fractie, bij monde van Wim Hoogervorst, voor extra aandacht voor de verkeers- en leefbaarheidsproblemen in de kernen langs de nieuwe provinciale weg. “Waar in de eindverantwoording, maar ook in de pers, eerst nog werd geschermd met een overschot van ruim 9 miljoen, ziet men het nu anders” zegt Hoogervorst. “De coalitie spreekt, op aanjagen van GS, nu ineens van 'een minder groot tekort', maar dat maakt de ontstane kwesties niet minder erg”.

Hoogervorst vindt dat nieuwe knelpunten, op welk vlak dan ook, die ontstaan als je als provincie ergens een groot project uitvoert, met enige voorrang moeten worden opgelost. “Als jij je schutting vervangt, en er breken een aantal tegels in de tuin van de buren, dan ga je dit snel oplossen. Dat lijkt ons een logische gang van zaken. We vroegen aan GS vooral een nauwkeurige inventarisatie van nieuwe problemen, en om de resterende € 9,17 miljoen opzij te zetten voor de oplossing van deze problemen”, aldus het SP-statenlid. “Bovendien hebben de gemeenten gewoon hun deel meebetaald aan de weg, dan mag je toch enige coulance verwachten”.

Een meerderheid van Provinciale Staten zet de problemen liever in de wachtrij. “Gewoon achter aansluiten, zegt men eigenlijk. Gedeputeerde Olthof wil ‘natuurlijk’ met de gemeenten in gesprek en daarna gaat men kijken of een oplossing wenselijk is”, is de conclusie. “Daarna komen eventuele maatregelen gewoon op de lijst van infrastructurele projecten, het iMPI. Uiteraard zullen we hier goed bovenop blijven zitten”, aldus Hoogervorst.


Lees meer hierover op onze site, 28 september jl.: "Niet alleen maar lof over N23"

En op NH Nieuws, 11 oktober jl.: "Resterende miljoenen Westfrisiaweg niet per se terug naar West-Friesland"


Reactie toevoegen

U bent hier