h

Regels nodig om datacenterplaag te stoppen

19 mei 2021

Regels nodig om datacenterplaag te stoppen

Foto: Raymond Schutting / Hollands Kroon Actueel

In onze provincie worden plannen gemaakt voor het plaatsen van nieuwe datacenters. Bedrijven als Microsoft en Google krijgen van verschillende overheden vrij spel om zich koste wat kost hier te vestigen. Op maandag 11 mei hield men een overleg over de zogeheten ‘datacenterstrategie’ van de Provincie Noord-Holland. Statenleden leverden input voor de uitwerking ervan. SP-statenlid Remine Alberts: “De deuren staan op dit moment wagenwijd open voor multinationals om ons landschap, onze energie en ons milieu op te gebruiken. Deze strategie is daarom uiterst noodzakelijk om dit sprinkhaangedrag tegen te gaan. Het is onduidelijk hoeveel capaciteit men nodig denkt te hebben en waarom het überhaupt nodig is. In de tussentijd willen wij een bouwstop op datacenters.”

De SP wil dat er snel regels worden afgesproken en stelt voor om een zogeheten ‘maatschappelijke kosten en baten analyse’ (MKBA) uit te voeren. Als voor de provincie de maatschappelijke gevolgen niet duidelijk zijn, is het onmogelijk een goede strategie te bepalen. Er moet bijvoorbeeld inzicht komen in het koelwaterprobleem, het elektriciteitsnetprobleem en de stroomvoorziening. Ook de beloofde werkgelegenheid en de beloofde winsten van de restwarmte moeten inzichtelijk worden gemaakt. Daarbij moet het opslurpen van gesubsidieerde, groene energie helder voor het voetlicht worden gebracht. De SP wil dat de provincie op deze manier nog veel meer vragen gaat beantwoorden, zoals ‘Hoeveel extra windmolens zijn er nodig om alles draaiende te houden?’, ‘Hoe zit het met de grondprijzen en met de waardedaling van woningen door de komst van datacenters en windmolens, die deze datacentra draaiende moeten houden?’, ‘Wat zijn de gevolgen voor het milieu door de komst van al die zware aggregaten, het gebruik van koelwater, de lozing van afvalwater en het verbruik van onze groene energie om de klimaatdoelen te halen?’, ‘Wat gebeurt er bij grote rampen, zoals aanhoudende droogte of een dijkdoorbraak?’, ‘Hoe zit het met de agrarische gronden en de dieren die er gehouden worden? Wat moeten zij opgeven om aan de invasie van datacenters te kunnen voldoen?’ en ‘Wat gebeurt er met ons aller natuur, de archeologische waarden en de biodiversiteit?’. SP-statenlid Alberts: “Gaan de miljardenbedrijven Google en Microsoft dit allemaal oplossen en bekostigen?”

“Nederland is de digitale toegangspoort voor Europa”, aldus een provinciaal ambtenaar. Hopelijk betekent het niet dat alles opzij moet worden geschoven voor het grote geld van multinationals. Alberts: “Eindelijk is er kans om de ongeremde groei van datacenters te beteugelen. We zijn zeer benieuwd of de Gedeputeerde Staten (GS) deze handschoen oppakt. De SP gaat er vanuit dat de statenleden goed gehoord worden en dat een MKBA wordt gerealiseerd. Het klimaat en de leefbaarheid van onze provincie staan op het spel”. GS zei de ‘concept-datacenterstrategie’ nog voor de zomer klaar te hebben.


Meer lezen over dit onderwerp? 

Artikel 3 maart jl.: "Rem op groei datacenters"

Artikel 16 december jl.: “Grote weerstand tegen ongebreidelde groei datacenters”

 

 

U bent hier