h

Grote weerstand tegen ongebreidelde groei datacenters

16 december 2020

Grote weerstand tegen ongebreidelde groei datacenters

Foto: Foto / Arend van Dam

Het Rijk wijst de Wieringermeerpolder aan voor de komst van zogeheten ‘hyperscale datacenters’ en de bewoners van Noord-Holland hebben het maar te slikken. De gemeente Hollands Kroon trekt een te grote broek aan en wil deze energieslurpers kosten wat het kost plaatsen. Het plan voor een nieuw datacentrum van Microsoft op Agriport A7 stuit op veel weerstand. “De provincie Noord-Holland kan dit niet aan zich voorbij laten gaan. Deze ontwikkeling overstijgen de grenzen van de gemeente. Het zien als een ruimtelijke inpassing is een ernstige versmalling van het onderwerp. Er moet een stop komen op de ongebreidelde groei van datacenters”, aldus SP-statenlid Remine Alberts.

De gemeente Hollands Kroon wil aan de westzijde van snelweg A7 een nieuw datacentrum inpassen in een gebied wat nu nog als ‘agrarisch’ bestempeld is. Een bestemmingsplanwijziging ligt in het verschiet. Ware het niet dat er op weg daar naartoe helemaal geen rekening is gehouden met de participatie van omwonenden. De inbreng van buurgemeenten, het waterschap, de provincie en vele anderen is eveneens niet meegenomen of voldoende beantwoord. Zij voelen zich net als de omwonenden ernstig gepasseerd. “Er is veel weerstand vanuit de bevolking. Er zijn burgergroepen opgestaan, petities gestart, Kamervragen gesteld, Statenvragen gesteld, er zijn zelfs lokale raadsleden opgestapt en er is erg veel media-aandacht. Het Rijk en de gemeente lijken dit alles te negeren in het belang van ‘de economie’”, aldus Alberts. “We willen dat de provincie de regie op zich neemt.”

Foto: Marcel Lathouwers / SP

De vier ingediende SP-motiesliegen er niet om: Er ontbreekt veel aan de plannen. Er is geen deugdelijke milieueffectrapportage (M.E.R.), aandacht voor archeologische waarden en een fatsoenlijk participatietraject. Ook niet voor alle gevolgen die van lokaal, provinciaal, nationaal en zelfs internationaal belang zijn op het gebied van klimaat en energie. Vele partijen in de Provinciale Staten zijn het erover eens dat het laatste woord nog niet gezegd is en willen hier op een later moment uitgebreid over in discussie. De Gedeputeerde zegde toe om in februari met een ‘Datacenterstrategie’-notitie te komen. Alberts: “Alles wat tijdens deze Statenvergadering is besproken moet hierin worden meegewogen”. De discussies over het opleggen van datacenterlocaties zullen in de provincie worden vervolgd. Tegen die tijd worden ook de ruim 100 zienswijzen op het bestemmingsplan in Hollands Kroon besproken. Ook dit zal voor de nodige ophef zorgen.


Wij gaan graag in gesprek met belangengroepen en omwonenden. U kunt ons bereiken via de contactgegevens op onze site (link)

 De SP-moties treft u hieronder in PDF aan. 

 

U bent hier