h

SP wil uitbreiding taken Steunpunt Monumenten en Archeologie - PS wil dat (nog) niet

1 december 2020

SP wil uitbreiding taken Steunpunt Monumenten en Archeologie - PS wil dat (nog) niet

Foto: Foto - Opgraving Oude Buyshaven Enkhuizen / Archeologie West-Friesland

In onze provincie zijn veel vrijwilligers actief. Ook in het erfgoedbeheer en in het toegankelijk en bereikbaar maken van ons archeologisch en historisch erfgoed. “Dit verdient meer waardering. Deze vrijwilligers moeten gemakkelijk kunnen aankloppen bij het Steunpunt”, bepleit SP-statenlid Wim Hoogervorst. “Ook nu al geeft het Steunpunt veel informatie, maar dit is daar (nog) niet voor ingericht. Maak het informeren van de vele vrijwilligers een vaste taak, daar heeft iedereen wat aan”. De SP deed hiervoor enkele initiatiefvoorstellen.

Hoogervorst pleitte voor een coördinerende rol van het Steunpunt bij het inventariseren van archeologie- en erfgoedbeleid bij onze 47 gemeenten. “Niet om gemeenten te controleren, maar om ze te ondersteunen bij deze taak, die voor behoud van ons erfgoed van groot belang is”, aldus Hoogervorst. “In haar reactie legde GS veel te veel de nadruk op dit ‘controleren’, en dat is niet terecht”.

“We vinden het nu te vroeg om in te stemmen met een uitbreiding van taken van het Steunpunt. Dat willen we doen als we het Cultuurbeleid gaan actualiseren”. Dat was de toonzetting van de reacties van de andere partijen, alsook van gedeputeerde Pels, op de SP-initiatiefvoorstellen die maandag 30 november tijdens de commissievergadering Economie, Financiën en Bestuur werden ingediend.

Binnenkort bespreekt PS de nieuwe versie van het Cultuurbeleid. Zowel de andere partijen als GS hebben toegezegd dit onderdeel van het totale beleid “niet te vergeten”. Dat doen wij uiteraard ook niet.

Foto: Opgraving Westfrisiaweg - Bronsschat van Medemblik / Nederlandse Archeologie Vereniging

Wilt u meer weten over een eerder voorgelegd discussiestuk van de SP, de wijze waarop met archeologie in Noord-Holland wordt omgegaan en over onze voorstellen? Kijk dan hier. 

U bent hier