h

De SP houdt de Binnenvaart op de politieke agenda

6 juli 2020

De SP houdt de Binnenvaart op de politieke agenda

Foto: Marcel Lathouwers / SP

De binnenvaart is een grote sector binnen het vervoer. Ze kent vele arbeidsplaatsen en is een belangrijke spil in de landelijke en provinciale economie. Aan de scheepvaart - in het algemeen – wordt een flink percentage van de stikstofuitstoot toegekend. De SP wil het vervoer over water graag tot prioriteit verheffen en riep Gedeputeerde Staten (GS) op 29 juni jl. op om een plan voor financiering voor te leggen, waarin de binnenvaart wordt gefaciliteerd en verduurzaamd. Dit past in de bredere wens om goederenvervoer over de weg te verplaatsen naar het water.

Foto: Dortsman / WikimediaCommons

Tijdens de besprekingen rond de Kaderbrief van GS bracht de SP een motie¹ in, die GS  opriep om met goede plannen te komen. Immers, in het moederdocument van dit college ‘Duurzaam Doorpakken’ wordt van alles beloofd op het terrein van de binnenvaart. Gedeputeerde Olthof gaf in een reactie aan dat het College hier serieus mee bezig is.  Op de inhoudelijke opmerkingen van SP fractievoorzitter Eric Smaling over de verschillen in stikstofuitstoot  tussen de binnenvaart enerzijds en zeeschepen, cruiseschepen en pleziervaart anderzijds, werd vooralsnog niet ingegaan. Smaling: ‘Vaak worden boeren en bouwers genoemd als het gaat om de stikstofuitstoot, maar niet de scheepvaart”.

Foto: Erwyn van der Meer / Flickr

Gedeputeerde Olthof beloofde om met een integrale notitie te komen over ‘vervoer over water’. “Hier liggen grote ambities. Het contact met de Algemeene Schippers Vereeniging en Schuttevaer zal ik benutten om met een goede, gewogen notitie te komen”. De SP hield de motie aan, wacht de notitie af, maar blijft er wel bovenop zitten.


¹ Hieronder treft u de aangehouden motie van de SP in PDF, dd. 29 juni 2020: “Binnenvaart”.

 

 

U bent hier