h

Zorgen in West-Friesland om afval AEB

16 augustus 2019

Zorgen in West-Friesland om afval AEB

Foto: SP / www.afvalzorg.nl

De SP-Statenfractie heeft, in samenwerking met lokale partij Progressief West-Friesland in Medemblik, schriftelijke vragen gesteld aan GS over de voorgenomen storting van enkele honderden tonnen afval per week op de stortplaats Wieringermeer. De bevolking van de woonkernen rond deze stortplaats maakt zich grote zorgen en is bang voor een probleem dat zich met grote regelmaat voordoet: stankoverlast.

Om het afvalprobleem bij het Afval en Energiebedrijf (AEB) Amsterdam het hoofd te kunnen bieden heeft de provincie Noord-Holland enkele ‘overloop’-terreinen aangewezen die de komende maanden zullen dienen als (tijdelijke) opslagplaats voor brandbaar bedrijfsafval. Bij het AEB liggen, door ernstig achterstallig onderhoud, vier van de zes ovens stil – daardoor groeit de afvalberg snel. Dit afval is echter niet alleen afkomstig uit de gemeente Amsterdam, maar bijvoorbeeld ook vanuit het buitenland. Het kabinet heeft nu een importplafond ingesteld, zodat er tijdelijk geen nieuwe contracten kunnen worden afgesloten om afval in Nederland te verbranden.

Foto: SP / amsterdamenergie.nl

“Men zag en ziet zich genoodzaakt om het afval dat men nu niet zelf kan verwerken elders op te slaan”, aldus SP-statenlid Wim Hoogervorst. “Het afval gaat naar de stortplaatsen in Nauerna, naar Lelystad en nu dus ook naar de Wieringermeer. Het is overigens vrijwel zeker dat deze drie stortplaatsen onvoldoende capaciteit zullen hebben om het komend halfjaar ‘lucht’ te geven aan Amsterdam. Welke plekken worden dan aangewezen?”

Samen met Progressief West-Friesland maakt de SP zich zorgen over de gigantische hoeveelheid afval die in de Wieringermeer gestort gaat worden. “De SP in de regio is blij met de intensieve samenwerking met PWF. Fractievoorzitter Siem Zeilemaker en ik hebben regelmatig contact over deze kwestie. De omwonenden maken zich grote zorgen over mogelijke stankoverlast. Dit probleem doet zich met grote regelmaat voor. Wij willen weten hoe de provincie gaat regelen dat dit probleem niet voorkomt”, zegt Hoogervorst. “Ook hebben we vragen over het gemak waarmee de provincie, middels de Omgevingsdienst, ontheffingen verleent. We snappen dat er een oplossing gezocht moet worden voor de problemen in Amsterdam, maar dit moet wel op een correcte wijze gebeuren”.

Tot slot wil de SP graag weten hoe de provincie, met haar ‘duurzaam-doorpak-akkoord’ denkt over de komst van diesel en gasinstallaties om huishoudens in Amsterdam-West te gaan voorzien van energie zolang het AEB niet volledig kan functioneren.

De Statenvragen van Dhr. Hoogervorst (SP) treft u hieronder:

U bent hier